Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

Et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL blir i disse dager sent til medlemmer og abonnenter som er à jour med kontingenten.

Bladet inneholder bla. talen som DLFs leder Vegard Martinsen holdt på forrige landsmøte. Talens røde tråd er hvordan konservative politikere i alle vestlige land svikter frihetens sak. Bladet inneholder også en artikkel som setter argumentene for og mot copyright og patenter inn i en helhetlig filosofisk sammenheng. Man vil også finne en artikkel som kort redegjør for noen av de viktigste originale punktene i Ayn Rands filosofiske system Objektivismen.

Bladet sendes gratis til alle medlemmer av DLF. Ikke-medlemmer kan tegne abonnement, som for en årgang - fire numre - koster kr 140. Abonnement tegnes ved å betale kr 140 til DLF, Postboks 510 Sentrum, 0105 Oslo, konto nr 1645 03 43866. Enkeltnumre, også eldre numre, kan bestilles ved å betale kr 35 til samme adresse. Dog er første årgang av LIBERAL dessverre utsolgt.