Ting skjer også om sommeren

Selv om vi i sommer ikke skriver daglige nyhetskommentarer, så skjer det stadig ting som egentlig burde fortjene en kommentar med utgangspunkt i DLFs liberalistiske grunnsyn. Vi vil derfor i dag kort kommentere noen saker som har dominert nyhetsbildet de siste dagene.

La oss først nevne det som er blitt hetende Narud-saken: en filippinsk au pair, gift med en nordmann, hadde på sitt arbeidstillatelsskjema fått oppgitt at hennes arbeidstillatelseskode var «UF4a2b».

Hun tok seg jobb på en kafe, men fikk senere vite at koden betød at hun kun kunne jobbe som au pair. Hun hadde dermed brutt en viktig lov, og ble utvist for to år.

Hun ble altså utvist for to år for å ha jobbet i stird med den arbeidstillatelse hun hadde fått.

Dette førte til stort opprør. Poltikerne som hadde vedtatt dette så nå i praksis hva det de hadde vedtatt førte til i praksis, og de ombestemte seg: «Jens Stoltenberg [opplyste] ... at utlendingsloven endres slik at Laila Narud får bli i Norge». Den unge moren fikk for et par dager siden beskjed om at hun kunne få bli allikevel.

Alle reguleringer har negative konsekvenser, alle reguleringer rammer uskyldige.

DLF er imot alle reguleringer, vi er imot at det skal finnes noe som heter «arbeidstillatelse». Skal man ha tillatelse fra myndighetene for å jobbe? Skal man ha tillatelse fra staten for å jobbe for å forsørge seg og sine? DLF er imot alt dette, DLF er for avvikling av alle reguleringer av arbeidslivet. Alle bør kunne jobbe på de betingelser de måtte ønske, og staten burde ikke ha noe med dette å gjøre i det hele tatt.

DLF kommenterte denne saken opprinnelig 18. mai: http://stemdlf.no/node/4694

Avisene har også skrevet mye om saken, bla. her: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=100...

Noen flere saker:

«Hver tredje student ombestemmer seg. ... Skal du begynne på nytt studium til høsten? Kanskje du skal tenke deg om en gang til? Sjansen er nemlig stor for at du aldri fullfører. Det er dyrt for deg - og for samfunnet. -Det er ikke rettferdig at skattebetalerne sponser studenter som ikke kan bestemme seg ...» (1)

DLF vil si at det er lettere å sløse med andres – dvs. skattebetalernes – penger enn med egne penger. Et system hvor det offentlige bekoster mange av våre utgifter fører derfor nødvendigvis til stor sløsing. DLF er imot all statlig støtte til studenter; skal man ta en utdannelse bør man bekoste den selv, f.eks. ved å ta opp lån i en vanlig bank. Da vil man også være mer nøktern i bruken av disse pengene.

«Islandske banker kan velte - igjen. På Island har lån i utenlandsk valuta vært vanlig. Da den islandske kronen raste i verdi, ble mange familier ruinert ...» (2)

Dette skyldes at sentralbanken manipulerer pengeverdien. Dersom man hadde hatt et fritt bankevesen, et bankvesen hvor politikere ikke som i dag via sentralbanken kan manipulere pengeverdien, ville pengeverdien vært forankret i gull; man ville altså hatt det som kalles en gullstandard. Pengene ville da hatt en stabil verdi. Alle de tragedier som følger av kraftig svekkelse av pengenes verdi vil da aldri skje.

«Må betale for andres fest. Tyskland har vært et av Europas mest nøysommme land de siste ti årene. Reallønnen har sunket med 5 prosent. Nå må landet redde et Hellas som i samme periode har hatt kraftig vekst i reallønn og privat forbruk». (3)

Dette er velferdsstatens (EU er en europeisk velferdsstat) solidaritet i praksis: de som er nøysomme og forsiktige og som lever etter evne tvinges til å betale regningen for de som er løsslupne og sløsete og som lever langt over evne.

«Bare hver femte HV-soldat kan regne med å bli innkalt på øvelse heretter. ... I 2006 skulle Heimevernet moderniseres og bli effektivt. I dag er rekruttskole og befalsutdannelse nedlagt. Det er bare offiserer nok til å håndtere 9000 av 45 000 soldater». (3)

DLF er tilhenger av et sterkt miltært forsvar.

«Narkobande drepte 17 i Mexico...Angrepet var et av de dødeligste i narkokrigen i landet».(4)

Forbudet mot narkotika er svært skadelig og fører til at et stort antall tilfeldige mennesker blir drept. En legalisering vil føre til at alt dette forsvinner. DLF mener at voksne mennesker bør ha rett til å bruke de rusmidler de måtte ønske, og går derfor inn for en full legalisering av narkotika.

«Radikal islam kan gi asyl. Flere asylsøkere har fått opphold i Norge fordi de er medlem av det radikale islamistpartiet Hizub ut-Tahir». (5)

Radikale islamister er personer som vil spre islam med vold. DLF er imot å gi opphold til disse. At slike får opphold i Norge i dag er absurd.

I denne omgang avslutter vi her, men vi vil om noen få uker komme tilbake med våre daglige nyhetskommentarer.
.
.
.
.
.
.

1) Aftenposten 16/7.
2) Aftenposten 19/7.
3) Aftenposten 18/7.
4) Tekst TV NRK 19/7
5) Aftenposten 15/7.