Avslørte bløffmakere

Hvordan reagerer bløffmakere når de blir avslørt? Hvis en person gjennom lang tid har fremsatt en påstand som har burde vite er gal, og som han ville ha forstått er gal hvis han hadde hatt en smule virkelighetskontakt og sunt folkevett, og så blir avslørt, hvordan reagerer han da?

Vi er så heldige at vi kan se eksempler på dette i disse dager. Saken vi tenker på er selvfølgelig klimasaken. I ca 20 år har et stort antall forskere, miljøtilhengere, journalister og politikere sagt at menneskelig aktivitet (brenning av fossilt brennstoff) fører til en skadelig global oppvarming, og at for å forhindre en miljøkatastrofe må skatter og avgifter økes, politikerne må få enda større makt, og vi må slutte (eller kraftig redusere) brenning av fossilt brennstoff i privatbiler og til oppvarming og nedkjøling og til produksjon av varer og tjenester.

Noen har forstått at disse påstandene egentlig mangler saklig begrunnelse, og disse er blitt latterliggjort, utskjelt, forsøkt tiet i hjel, de er blitt fratatt viktige posisjoner, og de har hatt vanskelig for å komme til i pressen.

Men nå er det blitt åpenbart for alle at påstandene om menneskeskapt global oppvarming er helt uholdbare, og at de bygger på bløff, juks med målinger, svindelaktige metoder, trusler og trakassering osv.

Vi gir noen eksempler på dette før vi skal si noen få ord om hvordan bløffmakerne reagerer på at de nå er avslørt.

Først (i den siste runden) kom Climategate, hvor en rekke avslørende mailer og andre dokumenter ble lekket fra CRU (Climate Research Unit) ved East Anglia University i England. De viste at forskerne bedrev juks, at de trakasserte meningsmotstandere, osv.

Så kom skandalen om fusk med justering av de mange temperaturmålingene (for at de skulle vise høyere temperaturer enn det var reelt grunnlag for). Så kom avsløringen av at påstandene om at isen i Himalaya ville smelte før 2035 var helt uholdbar. Så kom avsløringen av at Michael Mann, ”høyckeykøllegrafens” far, mottok millioner av dollar fra de amerikanske myndigheter til sin ”forskning”, penger han neppe hadde fått hvis ikke de bevilgende myndigheter hadde trodd at det var fare på ferde. Vi har også fått vite at påstandene om stor avskogning i Amazonas pga. klimaendringer er uholdbare.

Det er også avslørt at lederen i IPCC er involvert i en rekke selskaper som mottar store penger pga. klimatrusselen.

Vi tar også med at det ikke har vært noen global oppvarming de sist ti år, noe som er stikk i strid med de modeller som er brukt for å spå om den globale oppvarmingen.

Hvordan reagerer så de som har snakket om klimautfordringen som det aller største miljøproblemet? Hvordan reagerer de som har pålagt oss avgifter i stor stil og som har skjelt ut de som har hatt virkelighetskontakt og sagt at klimavariasjoner er noe helt naturlig og at det i hovedsak er solen som styrer klimaet? Hvordan reagerer disse i dag?

Vil de be om unnskyldning? Vil de beklage? Vil de gå inn for å fjerne de miljøavgifter og CO2-avgiftene de har pålagt oss? Vil Al Gore, mannen bak den løgnaktige propagandafilmen ”An Inconvenient Truth”, som fikk Oscar som beste dokumentarfilm, måtte levere Oscaren tilbake?

Nei. De vil late som ingen ting. De vil late som om de aldri har trodd på påstandene om menneskeskapt global oppvarming. De vil glemme at de har sagt noe negativt om klimaskeptikerne.

Noen eksempler: En organisasjon innen miljøbevegelsen skiftet nylig språkbruk - nå snakker de ikke lenger om global oppvarming, nå snakker de om klimaforandring. Men klimaforandring er noe helt naturlig, og å arbeide mot dette er like klokt som å arbeide mot de skiftende årstidene.

Hva med Dagbladet? Det er ikke lenge siden de i en overskrift beskrev forskere ved viktige universiteter som ikke var enige i påstandene om menneskeskapt global oppvarming som ”klimabøller”. Hva sier de nå? I går hadde dagbladet.no følgende hovedoverskrift: ”Ny tvil om klimapanelets metoder”. De benytter altså en språkbruk – ”ny tvil” – som om dette er enda en avsløring som bekrefter det Dagbladet alltid har ment.

En fremtredende politikere (vi fant ikke kilden så vi oppgir ikke navnet) sammenlignet tidligere klimaskeptikerne med Holocaust-fornektere. Nå sier vedkommende at klimaskeptikerne utgjør et nyttig korrektiv.

Hva med Gro Harlem Brundtland, ”verdens miljøvernminister” som sa at det var umoralsk å betvile IPCCs påstander om menneskeskapt global oppvarming. Vil hun be om unnskyldning?

Hva skjer med regjeringens klimamelding? Jo, den er nå blitt utsatt med ett år.

Nei, det kommer ikke til å skje at disse grupperingene vil be om unnskyldning og si at klimaskeptikerne hadde rett hele tiden. De vil bare late som ingenting og forsette sin uansvarlige linje på andre områder. Så vi som har hatt rett vil ikke kunne innkassere noen seier i media.

Men det er artig å ha fått rett. Vi er ikke overrasket - har man virkelighetskontakt og bruker fornuften så er det den veien det går. Og det er mangelen på disse to egenskapene som gjør at de toneangivende innen politikk og media oppfører seg som de gjør.
.
Vi tillater oss å avslutte med å sitere en amerikansk kommentator, Robert Tracinski, som uttalte følgende (hentet fra Sun Tzu): det som skjer nå er at vi ser ”our enemy`s body floating down the river!” Vi synes dette er meget treffende sagt.

.
.
.
.
.

.

Den nokså lange artikkelen ”The Death of Global Warming” ligger her
http://sppiblog.org/news/the-death-of-global-warming#more-873

http://www.dagbladet.no/2010/02/02/nyheter/miljo/klima/klimaendringer/fn...

http://www.dagbladet.no/2010/02/02/nyheter/miljo/klimaflyktninger/regjer...

http://Joannenova.com.au/2010/01/the-four-gates-of-the-ipcc/

Robert Tracinski er redaktør for The Intellectual Activist: http://www.intellectualactivist.com/