Blir vi lurt?

”Ble vi lurt?” var tittelen på en artikkel i A-magasinet for et par uker siden. Artikkelen tok for seg svineinfluensahysteriet, og hevder essensielt sett at det ikke var noe holdbart grunnlag for det hysteriet som rammet oss for noen måneder siden, og heller ikke var det noe saklig grunnlag for den kolossale massevaksineringen - i alt har vel innpå tre millioner nordmenn latt seg vaksinere. Men svært få er blitt syke, og de som ikke har latt seg vaksinere er ikke mer syke enn de som er blitt vaksinert. Poenget i artikkelen er at hysteriet omkring svineinfluensaen var helt uten reelt grunnlag.

Dette er ikke første gang noe lignende har skjedd, nemlig at offentlig ansatte eksperter har satt i gang en skremselsbølge. I første omgang er resultatet blitt at de som satte hysteriet i gang har fått alt fra TV-tid, øket makt og prestisje, og økede bevilgninger, og folk flest er blitt pålagt store utgifter, uro og frykt, men hvor sluttresultatet er blitt at den varslede katastrofen ikke kom.

Det finnes en rekke tidligere eksempler: For noen år siden var det en tilsvarende frykt for fugleinfluensa. Den rammet ikke i særlig grad Norge, men i andre land, spesielt i Østen, var det mye oppstyr. Men denne influensaen viste seg å ikke være mer farlig enn andre vanlige influensaepidemier.

La oss også ta med AIDS. Midt på 80-tallet spådde Helsedirektoratet at i 1990 ville 30 – 100 000 nordmenn ha AIDS. Når 1990 viste det seg at det virkelige tallet var godt under 1000.

Det aller største eksempelet på slikt hysteri er påstandene om menneskeskapt global oppvarming. Da disse påstandene begynte å komme omkring midten på 80-tallet ble vi fortalt at vi hadde kun 10 år på oss for å legge kraftig om på vårt levesett, hvis ikke ville vi havne i en katastrofe hvor havene ville stige innpå 70 meter.

De siste måneders avsløringer av Climategate og en rekke avsløringer viser at påstandene om menneskeskapt global oppvarming er like holdbare som påstandene om at det ville være 30 000 med AIDS i Norge i 1990, en spådom som var feil med en faktor på 30.

Vi kan også ta med den store faren for atomkrig, som enkelte grupper pushet omkring 1980. Som de fleste husker kom det ikke noen slik krig.

Ja, vi blir lurt.

Det som skje er at offentlige apparater - Helsedirektoratet, FNs klimapanel – har som oppgave å passe på oss, og de har rett til å kreve inn skatter og avgifter (ikke direkte, men gjennom regjeringene) for å finanseiere sine ulike tiltak. Denne kombinasjoner gjør at de i blant slår på stortromma, skremmer folk flest og politikerne, og får (større) bevilgninger.

I sosialdemokratiet, hvor det offentlige skal passe på oss, og hvor staten har all rett til å beskatte oss så mye politikerne måtte ønske med vårt eget beste som påskudd, må det gå slik.

Ja, sosialdemokratiet innebærer at vi alle blir lurt. Vi blir lurt til å gi fra oss mesteparten av det vi tjener, vi blir lurt til å gi avkall på vår frihet, vi blir lurt til å føle frykt i en mengde tilfeller hvor det ikke er noen grunn for det, vi blir lurt til å la oss vaksinere, osv.

Ja, vi blir lurt.

Men er det slik at disse politikerne og videnskapsmennene med vitende og vilje går inn for å lure oss? Nei, slik er det som regel ikke (selv om de innimellom kan bli fristet til å overdrive for å få gjennomslag for en politisk agenda de mener er riktig og viktig). Feilen er ikke at politikere en udugelige eller uærlige, det er de i hovedsak ikke, feilen er den ideologien de er tilhengere av.

Den sosialdemokratiske ideologien er slik at det som skjer i dag må bli resultatet, uansett hvor ærlige og dyktige politikerne er. Det nytter altså ikke å skifte ut dagens politikere med folk fra dagens opposisjon, man får ingen løsning ved å skifte ut politikerne, det som må skiftes ut for at vi skal slippe slikt i fremtiden er at man skifter ut ideologien. (Det nytter ikke å skifte ut de politikere som styrer i dag med politikere fra dagens opposisjon, alle de store partiene i dag er sosialdemokratiske).

Sosialdemokratiet (som er ideologien) og velferdsstaten (som er samfunnsmodellen) er slik at de ikke kan fungere. Dvs. de kan ikke føre til andre resultater enn de vi har i dag - med økende problemer på alle områder (skole, helsetilbud, tog, pensjoner, krisehåndtering, etc.).

Hva er det da som kan sørge for at vi får et samfunn preget av fred, harmoni, velstand?

Oppskriften på dette kan man finne i DLFs program: http://stemdlf.no/stortingsprogram