Helseministeren og helsevesenet

De som er tilhengere av et offentlig helsevesen påstår at et slik system vil sørge for at alle får gode helsetjenester, dvs. at alle blir behandlet likt uavhengig av forbindelser, status og økonomiske situasjon. De som er kritiske til dette systemet sier at et offentlig system vil føre til køer, ineffektivitet, sommel, rot, underskudd, dårlig tilbud til alle bortsett fra for de som har forbindelser og bekjentskaper; disse kan snike i køen. Mao. kritikerne sier at et offentlig system må føre til ineffektivitet og korrupsjon.

I slutten av siste uke skrev avisene om en sak som slik vi har klart å oppfatet det se slik ut: Inge Ryan, stortingsrepresentant for SV, ble syk og havnet på Ullevål Sykehus. Det ble han misfornøyd med tilbudet, visstnok spesielt misfornøyd med rommet, noe som kom hans venn Bjarne Håkon Hanssen for øret. Hanssen, som er helseminister, tok da tre telefoner til ulike ”helsetopper”, noe som endte med at Ryan ble flyttet til et bedre rom.

Dette tyder på at Hanssen i utgangspunktet trodde at Ryan ikke ville få god behandling, at han mente at han ved å ta kontakt med ”helsetopper” kunne sørge for at Ryan fikk enda bedre behandling, og at han åpenbart mente at dette var helt i orden for en helseminister, altså å kontakte sykehusledere for å be om at en venn skulle behandles spesielt godt. Eksemplet viser også at Ryan ikke fikk et spesielt godt tilbud til å begynne med.

Vi er av den oppfatning at slikte ting skjer hele tiden: i et system som vårt vil folk som har forbindelser kunne snike i de lange køene, men vanligvis skjer dette uten at det blir oppmerksomhet omkring det. Men når det i denne saken var involvert en stortingsrepresentant og selveste helseministeren, så burde enhver forstå at noe slikt ikke vil kunne holdes skjult.

Hanssen regnes som en ringrev, og at han har trodde at dette ikke ville ”blow up in his face” tyder på at han har eksternt dårlig dømmekraft. Og dette gjelder altså Bjarne Håkon Hanssen som med god grunn regnes som et utspekulert politisk ringrev.

Nå har Hanssen sagt at han ikke burde ha tatt disse telefonene, man han har også sagt at han ikke ringte for å gi Ryan bedre behandling enn andre fikk. : ”ifølge NRKs nyheter på lørdag forklarte Hanssen kjekt at Neida, han hadde ikke ringt for å sørge for bedre behandling av Ryan enn for andre. Selvsagt ikke - han hadde bare ringt for å forsikre seg om at det gode helsevesenet også fungerte godt i forhold til Inge Ryan” (Kilde: document.no, link nedenfor).

Dette er så utrolig at det er unødvendig å kommentere.

Denne saken viser følgende: alle får dårlig tilbud, det nytter ikke å klage (Ryan klaget på rommet men ble ikke hørt), helseministeren er kjent med at selv stortingsrepresentanter får dårlig tilbud, helseministeren tar tre – TRE! – telefoner til helsetopper for at Ryan skal få bedre behandling. Hanssen forstår etter hvert at dette ikke var klokt, og beklager – og han få også refs av statsministeren, men han har altså sagt at han ikke ringte for å sørge for at hans venn skulle få bedre behandling enn andre, men for at han skulle få like god behandling som andre. Vi finner det svært vanskelig å tro at dette er sant.

Uansett så bekrefter denne ene saken alle innvendinger som finnes mot et offentlig helsevesen.

For å vise at slike hendelser ikke er unike tar vi med en annen historie: I et morgenkåseri på NRK for noen år sidene fortalte kåsøren, en meget kjent person, at en av hans eldre slektninger fikk en svært dårlig behandling da ble innlagt på et sykehus. Kåsøren stilte da følgende spørsmål til en overlege som hadde med vedkommende pasient å gjøre: ”Men hvordan reagerer skriveføre folk når de blir behandlet slik?”. Og overlrgen svarte: ”Vi behandler da ikke skriveføre folk slik!”.

Så påstanden om at i et offentlig helsevesen blir alle behandlet likt er intet annet enn en propagandabløff.

DLF er for et fullstendig privat helsevesen, og dette betyr at alle legetjenester, alle sykehus, alle rehabiliteringstilbud og alle forsikringsordninger skal være private. Vi mener at dette vil totalt sett gi et lang bedre tilbud enn det somlete og ineffektive og ekstremt kostbare og korrupte helsevesensom rammer oss i dag.

Kilder:

http://www.document.no/2009/06/tror_vi_at_helse-norge_baerer.html

http://www.dagbladet.no/2009/06/21/nyheter/politikk/bjarne_hakon_hanssen...

http://www.dagbladet.no/2009/06/20/nyheter/innnenriks/helsepolitikk/hels...

http://www.dagbladet.no/2009/06/20/nyheter/bjarne_hakon_hanssen/helsepol...

Oppdatering:

Her er hvordan dette skjedde:

ABC Nyheter: Hanssens venn fikk særbehandling

http://www.abcnyheter.no/node/91034

"Nå kan ABC Nyheter oppdatere ministeren i det spørsmålet.
En feberhet Ryan ble lagt inn på infeksjonsavdelingen lørdag 13. juni. Han var misfornøyd med rommet han fikk, og forlangte å få et annet. Personalet som arbeidet intenst med alle pasientene på helgevakta, avviste kravet.
Dermed ringte Ryan til helseministeren. Som ringte til Tove Strand og to andre sykehustopper.

Ifølge opplysninger som nå er viden kjent blant sykehuspersonalet, fikk infeksjonsavdelingens overlege Vidar Ormaasen så en telefon fra direktør Strand. Det skjedde lørdag kveld mens Ormaasen på fritida var i et selskap.
Fra selskapet ringte Ormaasen så til den ansvarlige lege på vakt.

Vedkommende sørget for at avdelingen som hadde avvist Ryans krav, gjorde retrett, oppfylte Ryans ønske og flyttet ham."