Vil kvinner og barn som har lite penger bli tvunget ut i arbeid?

Det er galt å si "tvunget" her. Tvang er noe som skjer mellom mennesker: dersom Per sier til Pål at "dersom du ikke gir meg 100 kr så banker jeg deg opp" så er dette tvang. Tvang er å bruke vold (eller trusler om vold) for å få en person til å handle annerledes enn han ellers ville ha gjort.

Dersom en person ønsker seg mat etc. må normalt vedkommende produsere dette, enten direkte ved å dyrke maten selv, eller ved å produsere noe som kan byttes i mat. Hvis vedkommende ikke gjør dette så sulter vedkommende. (Vi ser i dette eksemplet bort fra det faktum at man i et fritt system vil få hjelp fra andre hvis man trenger det.) Det er galt å beskrive dette som tvang fordi det er ingen andre mennesker involvert. Det er altså feil å si at man blir tvunget av virkeligheten. Virkeligheten er som den er, den gjør ingen ting, og vi må bare forholde oss til den.

Hvis vi vil ha mat må vi produsere den (evt produsere noe som kan byttes i mat). Men i et fritt samfunn er folk velvillige og velstanden er høy, og det vill ikke mangle på veldedighet for de som trenger det.