Vil ikke arbeiderne miste de rettighetene de har sloss for?

I et fritt samfunn har man ingen andre rettigheter enn de som er til for å beskytter eget liv og egen eiendom. Hvis det her siktes til rettigheter som innebærer at man fra staten har fått rett til å tvinge igjennom f.eks. høyere lønn enn markedet skulle tilsi, f.eks. ved å begrense konkurransen fra andre arbeidstagere, så fortjener man å miste denne retten.

De såkalte rettigheter som fagforeninger har oppnådd og som er en krenkelse av individers rettigheter, innebærer fordeler for de fagorganiserte på kort sikt, men de er en krenkelse av de som derved stenges ute fra arbeidsmarkedet, og de er ødeleggende for alle på lang sikt. Dette fordi denne type statlige inngrep i friheten skaper kriser og arbeidsløshet.