Poker

Norsk rettvesen har igjen felt en dom som viser manglende innsikt i sak og en stor mangel på respekt for det enkelte individ. I går falt en dom som sier at poker er forbudt. (Dvs. det som er forbudt er å spille poker om penger i klubber, etc., pokerspill i et hjem mellom venner er visstnok tillatt.)

Her er et par avisartikler om saken:

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=118233

http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=118007

La oss først si at vi er tilhengere av at dagens lover skal følges, vi forsvarer ikke lovbrudd. Dersom poker (poker spilt om penger i en klubb) ifølge lovverket er forbudt, så bør slik spilling stanses av politiet. Men så vidt vi kan se er loven formulert slik at poker ikke er forbudt; det som er forbudt er lykkespill om penger, mens forbudet ikke rammer ferdighetsspill.

Poker er helt klart et ferdighetsspill, og er da ifølge lovens bokstav tillatt. Domstolen har imidlertid, slik vi ser det, basert seg på den helt feilaktige forståelse at poker er et lykkespill. Dette er så feil som det kan få blitt, og viser en enorm mangel på innsikt hos dommeren.

DLF mener også alle spill bør være tillatt, inkludert lykkespill om penger. Ja, det er noen som ikke kan håndtere slikt, enkelte kan spille bort store penger på poker, spilleautomater, etc. Men vi er imot at noe skal fornys dersom enkelte ikke klarer å håndtere det på en ansvarlig måte: vi vil ikke forby narkotika selv om enkelte ikke kan håndtere dette på en ansvarlig måte, vi vil ikke forby (eller avgiftbelegge) alkohol selv om noen ikke klarer å håndtere dette på en ansvarlig måte, vi vil ikke forny pengespill selv om noen ikke klarer å håndtere dette på en ansvarlig måte, osv. (Hvordan man bør forholde seg til de som ikke kan håndtere slikt var vi innen på i en tidligere kommentar http://dlf.info/arkiv/001485.html )

Vi er for frihet og ansvar, individuell frihet og individuelt ansvar - å tro at man kan redusere problemene forbundet med stort bruk av alkohol, narkotika eller pengespill ved forbud er også totalt feil, slike forbud skaper større problemer enn de som forbudene er ment å løse.

I denne konkrete saken håper vi at de dømte anker. Den dommen som ble fattet i går er skammelig, og er etter vår syn også juridisk feil. Vi ser frem til en tid hvor poker blir tillatt. Poker er god og spennende underholdning for mange mennesker, og det er helt galt at folk skal bli nektet denne gleden.