De sultestreikende afghanerne

I Spania foregikk på 30-tallet en borgerkrig mellom fascister og kommunister. Kommunistene hadde hatt stor fremgang uunder et valg, og mange spaniere mente at et kommunist-influert styre ville vær skadelig for Spania. Disse, under ledelse av general Franco, startet en borgerkrig som endte med at fascistene vant, og Franco satt som diktator i Spania i innpå 40 år. Et betydelig antall venstreorienterte ungdommer fra en rekke andre land i Europa reiste til Spania under borgerkrigen for å kjempe på kommunistsiden - dette var folk som var villige til å kjempe for en sak de trodde på, de var idealister som mente at idealer hadde praktiske implikasjoner. Hvordan ville vi ha reagert dersom det når krigen brøt ut var en rekke unge spanske menn i Norge, og som nektet å reise tilbake til Spania fordi det var utrygt der? Vi vil anta at de fleste ville ha sagt noe sånt som at "det er krig i ditt land. Du er en ung mann i din beste alder, dra dit og sloss for den siden du støtter!"

Det er i dag utrygt i Afghanistan. Inntil 2001 var landet styrt (i den grad det er mulig å styre Afghanistan) av Taliban, som drev et islamistisk diktatur av aller verste sort. Siden Taliban støttet alQaida og skjulte alQaida-topper etter deres angrep på USA i september 2001, gikk USA til krig mot landet, Taliban ble avsatt og en mer sivilisert regjering ble innsatt. Det er i dag i Afghanistan en rekke soldater fra USA og flere allierte, bl.a. Norge, og disse kjemper for å gjøre landet trygt, noe som er en vanskelig oppgave.

Å ta imot flyktinger fra krigssoner er en høyverdig moralsk handling, men de som vanligvis flykter er gamle, kvinner og barn. Unge menn i sin beste alder blir for å slåss.

De afghanerne som nå sultestreiker i Oslo har vært her en stund, og myndighetene har funnet at det ikke er grunnlag for å gi dem varig opphold her, og vil sende dem tilbake til Afghanistan. Grunnen til at de sultestreiker er at de ikke vil bli sendt til Afghanistan, de vil bli i Norge.

Vi forstår godt at de vil bli her, og DLFs primære syn er velkjent: vi er tilhenger av fri innvandring (men vi er imot offentlig støtteordninger), og vi har intet problem med at de får bli. Men det vi reagerer på er at det fremstilles som høyverdig at unge menn flykter fra et hjemland som er i krise og vil overlate til andre å ordne opp - selvfølgelig er det USA som alle forventer skal ordne opp. USAs grunnleggende altruisme innebærer at de mer enn gjerne drar verden rundt ikke for å sikre egne interesser, men for å for å bygge fred og frihet (Mexico, Europa under WW2, Korea, Vietnam, Irak er noen få relativt ferske eksempler fra de siste 100 år i tillegg til dagens Afghanistan).

Så, det som skjer er at unge menn fra Afghanistan ikke vil dra til sitt hjemland for å kjempe for at landet skal bli sivilisert, de vil reelt sett at USA skal ordne opp. Dette er et synspunkt man har rett til å ha, men etter vårt syn er det ikke høyverdig. Det som er høyverdig er å kjempe for sin overbevising, og jo mer rasjonell overbevisningen er, jo mer høyverdig er den. Å kun være opptatt av sin egen makelighet er ikke høyverdig.