Forsvaret sviktes

"Ikke penger til [drift av] milliardfregatter. Forsvaret har per i dag ikke råd til å bruke sine splitter nye fregatter. De mangler 600 millioner kroner fram til 2009."

Vi kom til å tenke på dette oppslaget i Nettavisen da vi hørte i nyhetene på TV for et par dager siden at en av de nye fregattene som Sjøforsvaret har anskaffet må tas ut av drift fordi fem av offiserene som skulle betjene fartøyet hadde sagt opp jobbene sine; de skulle gå over til stillinger i næringslivet.

Vi er tilfreds med at vi har gode og dyktige offiserer som er ettertraktet i næringslivet. Det er viktig med gode folk i viktige stillinger i næringslivet, men det er også viktig å ha gode folk i Forsvaret.

Når da offiserer forlater sine stillinger for å ta mer lukrative jobber i det sivile, så er dette illevarslende. DLF mener at vi må ha et sterkt forsvar, og vi er villige til å støtte de bevilgninger som er nødvendige for dette. Vi mener at Forsvaret må ha det utstyr og det mannskap som er nødvendig for å ivareta sine oppgaver, og dette er spesielt viktig nå i og med at vi er på vei inn i urolige tider.

Spesielt mener vi at Forsvaret må tilby offiserene konkurransedyktige lønninger; Forsvaret må være konkurransedyktig slik at dyktige folk ikke forlater Forsvaret for å ta jobber i det private.

DLF vil gå inn for sterke økninger i forsvarsbudsjettene i årene fremover.