Krig !

Israel er i krig, og har vært det lenge. I årtier har arabiske nabostater, og NGOs som opererer fra nabostatene drevet mer eller mindre erklært krig mot Israel. Disse krigene har hovedsaklig blitt drevet i strid med Geneve-konvensjonen, ved at man målrettet angriper sivile, skjuler seg i og benytter sivile og medisinske installasjoner som base for angrep.

De "Palestinske Selvstyremyndighetene" har tillatt og oppmuntret dette etter at de kom til makten, og utgjorde dermed et legitimt krigsmål for Israel. Men såvel PA, Israel selv og "det internasjonale samfunn" lot som om PA ikke var ansvarlig og unnlot å gjøre det riktige.

Den nye situasjonen er at en av de verste NGOer; Hamas, vant valget med stor margin, og PA ble således synonymt med terrororganisasjonen. President Abbas ser ut til å ha motarbeidet dem ihht sitt mandat, uten å lykkes. Hamas fortsetter så sin vanlige terror, men denne gangen under PAs flagg. Det er ikke lenger mulig å late som om PA ikke er i åpen krig med Israel.

Når de så angriper militære enheter inne i Israel, og kidnapper korporal Shalit er det en åpen militær provokasjon. Israel reagerer omsider, slik de burde gjort forlengst med fullskala militært motangrep.

Så, vår hjemlige regjering stiller seg som vanlig på feil side. Statsministeren ser ikke ut til å forstå at det er krig, og uttaler seg som om hendelsen var en krangel i skolegården.

Han sier at det er uakseptabelt at hele det "palestinske folket" gjøres kollektivt ansvarlig. MEN DET ER DE ! De har med stort flertall støttet og aktivt fremmet terror og krig. Stoltenberg mener også at reaksjonene ikke står i samsvar med kidnappingen, og det kan være sant. De er antagelig for milde, i og med at de ikke tar sikte på å utradere Hamas fullstendig. Vår mening er at krigen bør føres på samme måte som krigen mot nazismen, dvs to the bitter end for den ideologiske bevegelse som utgjør fienden.

DLF gir sin fulle støtte til den Israelske militæroperasjonen, og ønsker dem lykke til i kampen mot den palestinske krigsmaskinen.