Muslimsk terroraksjon mot Bali

Militante muslimer har igjen utført en terroraksjon mot tilfeldige sivile, denne gang på Bali. Flere titalls mennesker er drept av selvmordsbombere, og mange er skadet, lemlestet eller vil få langvarige psykiske skader. Det er også forårsaket store materielle ødeleggelser, og mange næringsdrivende vil miste sitt inntektsgrunnlag fordi turistene vil forsvinne. Islam er den størtse religioner i Indonesia, men området omkring Bali domineres av hinduer.

En ekspert, Knut Aspelund, prosjektleder for Indonesiaprogrammet ved Senter for menneskerettigheter, ble intervjuet på Dagsrevyen i går, og han uttalte følgende: "Man kan si at det var en overraskelse på en måte [at Bali igjen ble utsatt for en terroraksjon]. De fremste ekspertene på terror i Indonesia har sagt at det ser ut til at Jamalai Islamia, som kan knyttes til denne bomben og, sannsynligvis, har lagt om strategien og tonet ned det som går på å bruke bombeeksplosjoner på den måten som har hendt mange ganger de siste årene."

Vi blir fortstatt overrasket når eksperter viser seg å være så lite innsiktsfulle som disse. Slike bombeeksplosjoner kommer ikke overraskende.

Vi har her flere ganger sagt hva vi mener om dette: muslimske terrorister vil fortsette med terrorangrep mot vestlige mål så lenge militant islam står sterkt, Grunnen til at militant islam fortsatt står sterkt er at den krigen som nå pågår mot militant islam av Vesten føres alt for svakt. Den føres så svakt at man ikke en gang vil kalle det det den er, den kalles krigen mot terrorismen, og den føres altså alt for forsiktig og tilbakeholdent, og det ideologiske sentrum, prestediktaturet i Iran, får nærmest lov til å ture frem som det vil.

Ja, det finnes små isolerte grupper av militante muslimer som opererer mer eller mindre uavhengig, men deres ideologiske sentrum er Teheran, og mange av disse gruppene mottar også økonomisk støtte og trening av Iran, og så lenge politikken som føres av Vesten innebærer at tyranniet i Iran forblir urørt, vil terrorangrepene fortsette.