Stranden er for eieren

Nå er det snart høysesong for invasjon av privat eiendom langs sjøen.

Badegjester inntar holmer, skjær og strender, som regel på fredelig vis, men i visse tilfeller blir det konflikter når eiendomsretten ikke respekteres. Mange steder har hytte- og huseiere som har strandlinje og opparbeidet tomt ned til sjøen blitt frastjålet strandstripen av staten, som har beslaglagt den til "felles beste". I andre tilfeller er gjerder revet ned og folk ferdes til tross for eierens protester.

Inntrengerne refererer til "rettigheter" staten har gitt dem til å ferdes fritt langs stranden uansett eierforhold. Slike "rettigheter" er fiktive og urettmessige. Det staten har gjort er å innskrenke eiendomsretten vilkårlig og uten tvingende grunn, slik grunnloven krever. Vi anser at strandsonen ikke er et offentlig gode, og vil gjenopprette eiendomsretten her som ellers.

En stemme til DLF er en stemme til eiendomsretten !