Skjendingen av Koranen

En gang i blant skjer hendelser som får en rekke ulike virkninger og reaksjoner, og disse er slik at de sier svært mye om kulturen vi lever i.

En slik hendelse er påstanden om at amerikanske forhørsledere på Gitmo har truet med å kaste eksemplarer av Koranen i toalettet for å presse de muslimske terroristene som sitter fanget der til å snakke. (Muligens er også eksemplarer av Koranen blitt kastet i toalettet.)

Denne hendelsen er utgangspunktet for et helt kompleks av hendelser, og vi skal kort kommentere dem her.

1) Hendelsen ble rapportert av Newsweek. Senere innrømmet Newsweek at hendelsen ikke hadde funnet sted. Altså: de hadde tvilsomme kilder da de opprinnelig fortalte om dette. Kan denne mangelen på kildekritikk komme av at redaksjonen og journalistene automatisk, uten å kontrollere sine opplysninger, tar alt som kommer frem og som er negativt for USA for god fisk? Vi så at Dan Rather brukte falske dokumenter for å sverte presiddent Bush rett før valget - siden de var negative om Bush brød han seg ikke om å kontrollere at de var ekte, han tok for gitt at de var ekte. Slik også med denne historien: Newsweek fikk opplysninger som var negative for USA og godtok dem som sanne uten å kontrollere dem.

2) Hvordan reagerte USAs politiske ledelse på dette? Utenriksminster Rice uttalte at "disrespect for the Holy Koran is not now, nor has it ever been, nor will it ever be, tolerated by the United States".

Dette er selvfølgelig i full strid med de frihetsideene som USA ble bygget på: USA ble dannet som en sekulær, ikke-religiøs stat med stor individuell frihet. Frihet innebærer også retten til å foreta blasfemiske handlinger. Å kaste Koranen i et toalett er en blasfemisk handling, men slike bør i et fritt samfunn være tillatt. Stikk i strid med dette uttalte Rice at USAs regjering ikke vil tolerere blasfemi - mot Koranen.

Og la oss også neve at dette er i et USA hvor blasfemi mot kristne symboler er noe som skjer hele tiden: på kunstutstillinger, på teateret, i akademia, i pressen, osv.

3) Mest forferdelig har selvfølgelig enkelte vanlige muslimers reaksjoner vært: I Afghanistan kom det til opptøyer etter at opplysningen ble kjent, og omkring 20 personer ble drept av sinte muslimer - antagelig hadde ingen av de som ble drept noe med den eventuelle skjendingen av Koranen å gjøre.

Men dette viser disse muslimenes verdihierarki: å drepe tilfeldige uskyldige mennesker er akseptabelt, å kaste en bok i et toalett er ikke akseptabelt. Vi kan ikke si annet enn at et slikt verdihierarki er grovt umoralsk.

4) Aller verst er de islamske ledere som oppildnet til disse demonstrasjonene. For det første så kom de over en nyhet som var negativ overfor USA, og uten videre så tok de den for god fisk. For det annet så oppildne de sine tilhengere til å sette i verk opptøyer og demonstrasjoner, åpenbart uten å skjenke en tanke til de ødeleggelser som ville bli resultatet. Eller de syntes at ødeleggelsene og drapene var akseptable, noe som er enda verre.

5) Og våre venner i pressen, våre profesjonelle journalister, hva har de vært mest opptatt av i denne saken? Har de vært opptatt av de flere titalls mennesker som ble drept i opptøyene? Har det vært opptatt av lederne som oppildnet sine tilhengere til det som ble drap på flere titalls personer? Har de vært opptatt av at islam og islams tilhengere legger så liten vekt på menneskeliv? Har de vært opptatt av utenriksministers Rices nye linje om at blasfemi mot Koranen aldri vil bli tolerert i USA?

Nei, ingen av disse. Det de har vært opptatt av er dels at Newsweek kunne skrive noe som kanskje ikke var sant, og dels at kanskje påstanden om skjendingen av Koranen var sann allikevel, og at det var press fra USAs ledelse som fikk Newsweek til å trekke saken. Her, som alltid ellers, går journalistene utenom alt som er viktig, og fokuserer på en liten detalj på siden av saken, en detalj som de så blåser stort opp.

Sic transit gloria mundi.