Enda en svekkelse av eiendomsretten

Den såkalte Mp3-loven har lenge vært gjenstand for diskusjon, men vi trodde og håpet at denne saken var avgjort i og med at regjeringen gikk inn at det skal være forbudt å bryte kopisperren på CD-plater, og lignende. Loven har altså ikke, slik mange har hevdet, gått ut på at det skal være forbudt å kopiere sine CDer over til sin iPod. Det loven har gått ut på er at dersom opphavsmannen har satt en kopisperre på sin CD, så skal det ikke være tillatt å bryte denne. Å legge over innhold fra CDer som er utgitt uten kopisperre, skal fortsatt være lov, selvsagt

Men nå forteller Aftenposten i dag at regjeringspartiene Høyre, Kr.F. og Venstre i Stortinget vil gå imot sin egen regjering i denne saken. Vi vet ikke om vi burde væøre overrasket over dette, men vi er i hvert fall skuffet.

DLF er tilhenger av eiendomsrett. En sikker eiendomsrett er en nødvendig forutsetning for et sivilisert og velstående samfunn. Dessverre står eiendomsretten svakt i Norge i dag, og nå svekkes den ytterligere. Vi synes dette er tragisk, så tragisk at vi til og med skal avholde oss fra å lage et poeng ut av at Høyre nok en gang går inn for å krenke eiendomsretten.

Den store uthuling av eiendomsretten som nå pågår er meget farlig på sikt. Grunnen til at folk produserer er at de i stor grad får retten til å disponere over det de produserer. Dersom denne retten uthules og svakkes, vil produksjonen stagnere og etter hvert bli mindre og mindre. Og da går velstanden nedenom og hjem

DLF er tilhenger av individets rett til å styre sitt liv slik det måtte ønske (så lenge dets handlinger er fredelige). Dette innebærer at individet skal ha rett til å disponere det det produserer. Derfor er DLF tilhenger av eiendomsrett, og også slike ordninger som beskytter opphavsrett (copyright, patenter, etc.) Vi innser også at eiendomsrett er en forutsetning for velstand.

De stadige angrep på og nedkjempelser av eiendomsretten som vi opplever i dag er meget farlige. Disse angrepene vil ende med at velstanden stadig vil bli svekket. Og dette anser vi som en stor ulykke.