Arafat er i dag ute av spill

Norske aviser og nyhetssendinger på TV og i radio kommer i de neste dager til å hylle Arafat, som ligger for døden på et fransk sykehus i Paris. Vi som er vant til norsk presses selektive utvalg av fakta kan regne med at han vil bli fremstilt som politiker, frihetskjemper og fredsforkjemper (eller i hvert fall fredsprisvinner).

La oss her legge vekt på en del fakta som burde vært med i en nekrolog over Arafat.

Arafat er opphavmannen til den moderne tids terrorisme. Han var en pionér i å bruke flykapringer som et "politisk" pressmiddel, og han står bek en rekke terroraksjoner rette mot sivile amerikanere, europeere og ikke minst israelere.

Som leder for palestinerne - han ledet PLO fra starten og ble valgt til palestinernes president en gang på 90-tallet - har han stått for et tyranni av en type som dessverre ikke er uvanlig i den arabiske/muslimske verden. Ikke bare er palestinere blitt undertrykt i hans regjeringstid, han satte i gang den såkalte intifadaen mot Israel på slutten av 80-tallet, en intifada som føre til at Judea og Samaria (Vestbredden) og Gaza, områder hvor svært mange palestinere bor, ble rene krigssoner hvor all økonomisk aktivitet stoppet opp. Befolkningen ble fattigere og fattigere, til tross for at velstanden i disse områdene hadde steget jevnt mens de var under israelsk styre fra 1967 og frem til ca 1987.

Fattigdommen har steget enormt dels fordi krigshandlinger - initiert av den palestinske siden - har ført til at det er nærmest umulig å drive fredelig verdiskapning, og dels fordi Arafats styre har vært en politistat hvor den som ikke fulgte partilinjen - Arafat var opprinnelig KGB-agent og gammelkommunist og den andre ideologien som dominerer på palestinsk side er islamisme - ble lynsjet. Arafats styre var et rent gangsterstyre

Arafat har dog vært flink til å selge palestinernes sak, eller en svært parfymert utgave av denne. Det som er den arabiske sidens ønske er å fjerne Israel, og PLO ble opprettet av araberlandene i 1964 som en måte å få lurt Vesten til å redusere sin støtte til Israel - Vesten har sans for "frigjøringsbevegelser" - og Arafat ble PLOs første leder.

Arafat klarte som sagt å øke støtten til palestinernes sak ved å lyve om hva denne bestod i. Denne type svindel ser vi overalt hvor Arafat har vært innblandet. Han sier én ting på engelsk til vestlige journalister, han sier noe helt annet når han snakker til sine tilhengere på arabisk; når han snakker arabisk er det ingen tvil om at hans endelige mål er å utslette Israel.

Pga. Arafats store kvalifikasjoner som profesjonell løgner har han også klart å lure mange vestlige land til å gi palestinerne enorme pengebeløp til ulike hjelpetiltak. Svært lite av dette er kommet palestinerne til gode, disse midlene er i hovedsak gått til PLO-ledelsen luksusforbruk av Aramani, Mercedes og Beluga, og til deres hustruers luksusliv i verdensmetropolene, og til deres sveitsiske bankkonti.

Vårt syn er at Arafat burde ha blitt henrettet eller rett og slett skutt. En slik tyrann og terrorist fortjener ikke en død på sotteseng.