Fallujah: sent, men forhåpentligvis godt

Mye tyder nå på at de siste dagers angrep på Fallujah, utført av amerikanske og irakiske styrker, er i ferd med å knuse de islamistiske styrkene i byen. Dersom dette angrepet føres slik det bør, vil resultatet være av avgjørende betydning for å slå ned den islamistiske motstand mot å innføre et demokratisk styresett i Irak.

Som kjent ønsker islamistene at land skal styres i samsvar med de islamske sharia-lover. Disse innebærer at landet skal være et teokratisk diktatur uten politisk eller økonomisk frihet, lemlestelse som straffemetode, dødsstraff for frafall fra islam, steining av kvinner som er utro, osv. Det er et Irak styrt i samsvar med disse prinsippene islamistene i Irak kjemper for.

Den største feil som USA gjorde i denne krigen var å ikke ta Fallujah og Najaf da opprørene der begynte for alvor tidlig i sommer. Etter da å ha nedkjempet islamistene, tilbød USA våpenhvile, og ba islamistene om å legge ned våpnene, danne politiske partier og å delta i den demokratiske politiske prosess. Dessverre uttalte også president George Bush omtrent på denne tiden at USA ville godta at Irak ble en islamsk republikk dersom de partiene som ønsket dette oppnådde flertall i demokratiske valg. Islamistene fikk da tid til å omgruppere og skaffe forsyninger, og så tok de kampene opp igjen. Men hvis USA nå nedkjemper fienden, vil mye være vunnet.

Det er viktig å være oppmerksom på at det som driver islamistene er to ting: 1) Et hat mot denne verden og alt som skaper lykke her - "Amerikanerne vil leve og nyte livet. Vi vil dø for Allah" er et slagord de bruker, og 2) Håpet om å lykkes.

Så lenge de har et håp om å lykkes, vil de fortsette å kjempe. For å få slutt på krigen må USA og Iraks styrker sørge for å ta fra dem håpet. Dette kan kun skje på en måte: flest mulig av islamistene må drepes og de som blir igjen må forstå at videre kamp er nytteløs.

Derfor er det så viktig at USA, Irak og de allierte nedkjemper islamistene i Fallujah.

Til slutt noen få ord om de på venstresiden som betrakter islamistene i Fallujah som frihetskjempere: Å si at islamistene i Falluhjah er frihetskjempere er det samme som å si at de nazistene som kjempet mot de allierte i Tyskland våren 1945 var frihetskjempere.