Barn forlatt på asylmottak

Foreldre har i oppimot 20 ganger forlatt sine egne barn på asylmottak i Norge i den siste tiden. Grunnen er at foreldrene ikke har fått innvilget søknad om asyl i Norge - de må derfor forlate landet. I frykt for hva som kan skje når de tar med sien barn til det land de kom i fra (eller i et annet land de må reise til) reiser de fra sine barn på mottak i Norge.

Vi kan ikke forstå annet enn at dette er en umenneskelig situasjon: foreldre presses til å reise fra sine barn. Grunnen er at de ikke får opphold i Norge.

Hvorfor får de ikke opphold? Essensielt sett fordi det blir for dyrt. De som kommer hit har i dagens regime krav på inntekt, bolig, skolegang, etc. og slikt koster penger. Fordi vi ikke har råd til dette, sende vi heller folk tilbake til fattigdom og nød i hjemlandet.

DLF synes dette er en umenneskelig sitasjon. Dagens regime går ut på at man sier til folk som flykter fra krig eller undertrykkelse eller fattigdom at "Dessverre, vi har ikke råd til å gi deg en gratis luksustilværelse, så du må nok reise hjem".

DLF ønsker en annen politikk. Vi ønsker at alle som kommer hit for å arbeide og som vil leve på en fredelig måte, skal få lov til å komme hit. Vi ønsker også at det ikke skal være noen offentlig støttordninger for innvandrere. (Slike virker passiviserende på mottakerne, og disse ordningene tiltrekker seg useriøse personer.)

Med den politikken som DLF går inn for - det ovenfor nevnte i tillegg til slike ting som strenge straffer for kriminelle, legalisering av narkotika, overvåking av miljøer hvor det finnes farlige ideologier, etc. - vil problemene forbundet med innvandring og asylsøkere bli borte. Og vi vil ikke lenger oppleve det forferdelige i at foreldre reiser fra sine barn fordi de selv ikke får innvilget opphold i Norge.