1900

Hvis svaret er 1900, hva er da spørsmålet? Det kan selvsagt være svært mange korrekte spørsmål til dette svaret, men det vi tenker på er følgende: Hvor mange kroner ble hver person som så filmen "Andreaskorset" subsidiert med av staten?

En overskrift i VG for et par dager siden (14/11) forteller at "Thriller-fiasko sponset med 1900 per billett". Filmen har altså i støtte fra staten mottatt et beløp tilsvarende kr 1900 for hver billett som ble solgt til personer som valgte å betale for å se filmen.

Det som har skjedd er ikke at staten har betalt for filmen (slik uttrykket "betalt" vanligvis forståes), det som har skjedd er at staten har tatt penger fra skattebetalerne og gitt dem til filmens produsenter.

Altså: mange nok har ikke ønsket å investere egne midler for å lage denne filmen. Dette betyr at de ikke har hatt en rimelig tro på at filmen ville være lønnsom, og da har staten trådt til: "Lag filmen allikevel! Vi vil tvinge skattebetalerne til å dekke det eventuelle tapet!".

Det staten egentlig sier er at dersom ikke nok personer vil betale frivillig for å se filmen, vil staten tvinge alle nordmenn til å være med på å betale for filmen allikevel. Staten tvinger altså et meget stort antall mennesker til å betale for en film de ikke er interessert i å se.

DLF mener at denne politikken er grovt umoralsk. Vi mener at staten ikke har noen rett til å ta penger fra folk, heller ikke hvis de brukes på kulturformål.

DLF mener at enhver skal få beholde sine egne penger, og bruke dem som han eller hun selv ønsker. Dette - kun dette - vil føre til et harmonisk samfunn, og all erfaring tyder på at det også vil føre til bedre filmer.