Politimenn drept av islamister i Irak

Flere ganger de siste månedene har vi i avisene kunnet lese om at politimenn er blitt drept av islamistiske terroraksjoner i Irak.

Et eksempel fra Aftenposten i går: "16 menn ble drept og 12 skadd av to bilbomber i Irak mandag. En selvmordsbomber kjørte en bil lastet med eksplosiver inn i en politistasjon, forteller øyenvitner. Ifølge den lokale legen Nazar al-Hiti er nesten alle de skadde politimenn. De sto i kø for å få utbetalt lønn da angrepet skjedde. "

Hele artikkelen ligger her: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/irak/article921800.ece

Selvsagt er dette forferdelig: politimennene har denne jobben fordi de vil være med på å skape et nytt og demokratisk Irak, et Irak som hverken er preget av Saddam Husseins tyranni eller av islamistenes terrorvelde.

Det er en ting som utelates i de norske avisenes dekning av slike hendelser: Avisene fremstiller det som skjer nesten som om terroristene er en slags Iraksks variant av "gutta på skauen", som kjemper imot en fremmed okkupasjon. Denne fremstillingen er feil: det er USA og de allierte som forsøker å gjøre Irak om til et fritt samfunn, og terroristene forsøker å forhindre dette; de vil ha et islamsk diktatur.

Men det er også en ting som avisene burde har vektlagt i sterkere grad: selv om politimenn stadig blir drept i terroraksjoner, så virker det som om det fortsatt er stor rekruttering til politistyrkene. Så selv om mange politimenn blir drept, er det mange irakere som vil bli politifolk. Dette tyder på at det er store deler av befolkningen som ønsker et fritt Irak, et Irak som ikke styres av islamister.

Vi er glade for dette. Kun frihet kan gi et sivilisert samfunn, og dette gjelder for alle land, også for land i Midt-Østen. Og frihet forutsetter stor grad av aksept av Vestens verdier: rasjonalitet, sekularitet, selvrealisering som etisk ideal, respekt for andre menneskers rett til å styre sine liv slik de ønsker. Kun en bred aksept av slike verdier kan gi grunnlag for frihet og velstad. Vi håper det nå er krefter i sving i Irak for å spre disse ideene i befolkningen.

Dersom Irak hadde fått fortsette som enten et tyranni under Saddam, eller som et islamistisk diktatur, ville det blitt en katastrofe for befolkningen, og en kilde til terroraksjoner over resten av verden.

Vi håper at terroristene i Irak snart er nedkjempet, og at Irak kan bli et demokrati med stor grad av frihet og velstand.