Forbrytelse og straff

Enda en gang har det skjedd: en ung kvinne er blitt drept. En sykepleiestudent i Førde ble drept på vei til jobb mandag morgen. Slike hendelser er forferdelig tragiske, først og fremst for de som direkte rammes, men også for de som blir igjen: familie, venner, kolleger, bekjente. I mange tilfeller blir de som sto nært et drapsoffer preget for livet av en slik hendelse.

Statens eneste legitime oppgave er å beskytte rettigheter, dvs. først å fremst hindre at forbrytelser skjer, og, hvis de skjer, å straffe gjerningsmennene. Den primære begrunnelsen for straff er rettferdighet: den som har begått en rettighetskrenkende handling (tyveri, innbrudd, svindel, ran, overfall, hærverk, voldtekt, drap, etc.) fortjener å bli straffet.

Andre aspekter ved straff (dvs. fengselsopphold) er at den gir en allmennpreventiv effekt, og et viktig element er at den som har begått en kriminell handling holdes isolert i en lang periode slik at han i denne perioden ikke kan begå nye kriminelle handlinger.

Dessverre ser vi at straffenivået i Norge i dag er alt for mildt. Folk kan begå de forferdeligste forbrytelser og slipper unna men kun noen få år i fengsel. Vi har observert at det ikke er uvanlig at drapsmenn kun soner ca syv år i fengsel før de slippes løs på samfunnet igjen.

En urovekkende nyhetsmelding i morges fortalte at i forbindelse med det aktuelle drapet at politiet hadde funnet ut at en person som tidligere var blitt dømt for vold med døden til følge på drapstidspunktet oppholdt seg i Førde. Meldingen sa intet om hvorvidt vedkommende hadde sonet ferdig eller var ute på permisjon. (Og vi vet selvsagt heller ikke ennå om vedkommende har noe med drapet å gjøre.)

Men vi synes at det er forferdlig at folk som er drapsmenn slipper ut etter ca 7 år. Vi mener at dagens straffenivå er alt for lavt, og mer at de som med overlegg forårsaker andres døs skal sone svært lange fengselsstraffer.

Hvem er ansvarlige for dagens svært milde straffer? Det er vanlig å legge skylden for alt som er galt på politikerne, men disse er ikke de eneste skyldige: politikerne bare gjør det folk flest ber dem om å gjøre. De som har skylden for at kriminelle i stor grad går løse er folk flest, de som har skylden er alle de som mener at kriminelle bør få milde straffer.

Vi mener derfor at all de som er tilhengere av milde straffer for kriminelle er moralsk sett medskyldige hver gang som har sonet en fengselsstraff begår en ny forbrytelse etetr at han har sluppet ut.

Folk flest er svært villige til å lege ned blomster og tenne lys på steder hvor kriminelle har drept noen, men de samme menneskene er dessverre lite villige til å gjøre det som virkelig kan forhindre at slike hendelser skjer. Det eneste som vi på kort sikt kan gjøre for å redusere kriminaliteten er å sette kriminelle i fengsel. Men dette vil til gjengjeld føre til en kraftig reduksjon av kriminaliteten.