Hva forteller EU-valget?

Dagens venstreside fremhever demokratiet som den ideelle styreform. Isteden for det frie marked, hvor hvert enkelt individ disponere det han eller hun eier etter eget ønske, sier de på venstresiden at de demokratiet er en langt bedre styreform. I et demokrati velger folket noen representanter, og så skal disse bestemme over individers eiendommer og inntekter; de folkevalgte skal bestemme alt fra priser på øl, hvor der skal være lov til å røyke, størrelse på pensjoner, hvor det skal være lov å etablere bedrifter, hva man skal kunne se på TV, hva det skal være lov til å forske på, hvor mye nynorsk og hvor mange andakter det skal være på radioen, osv.

Liberalister har mange innvendinger mot demokratiet, men en av innvendingene er at demokratiet over tid vil få en utvikling henimot en styrende klasse, man vil i demokratiet få en gruppe politikere, som, uansett hvilket parti de tilhører, stort sett vil være enige om alt. Dette fører til at partiene vil bli likere og likere, og at folk mister interessen av å sette seg inn i hva partiene mener og at interessen for å delta i valg synker.

Denne utviklingen ser vi ved hvert eneste valg: folk vet ikke hva partiene står for, de vet ikke hvilke politikere som stiller, mange vet ikke engang at det er valg - og dette til tross for at hele det offentlige maktapparat bruker enorme ressurser for å informere folk om dette: alle innser jo at lav valgdeltagelse innebærer at de folkevalgte mister legitimitet.

Som sagt så er det slik at valgdeltagelsen synker: Sist så vi dette illustrert var i gårsdagens valg til EU-parlamentet. Deltagelsen vad det forrige parlamentsvalget i EU var ca 49%, mens ved gårsdagens valg var deltagelsen kun ca 45%.

Denne utviklingen er farlig. I og med de tradisjonelle politikernes stadige vektlegging av demokrati, vil dagens utvikling nødvendigvis føre til kun én ting: at det offentlige mister legitimitet. Og dette åpner for lovløshet, anarki og kaos.

Vårt syn er at frihet - respekt for individers rettigheter - er den eneste legitime, den eneste moralske og den eneste praktiske måte å organisere samfunn på.

Dessverre går utviklingen nå i motsatt retning: friheten synker. Dette må ende med forferdelse. Vi er nå på vei mot en superbyråkratisk stat på europeisk nivå, en stat som blander som opp i alt folk gjør eller skal gjøre, og i stor grad vil lamme all produktiv virksomhet. Resultatet av dette er nødvendigvis bli at folk i stigende grad vil operere utenfor det lovlige marked med slike ting som svart arbeid, smugling og korrupsjon som en stadig større bestanddel av folks liv.

Vi synes dette er meget faretruende. Vi mener at den eneste måte å bekjempe dette på er å øke individers frihet: vi må få lavere skatter, mindre byråkrati, mindre skjemavelde, færre offentlige oppgaver, osv. Vi mener at den enkelte må få større frihet og større ansvar. Dessverre er DLF det eneste partiet som står for dette.