Ja til teknologi

Vårt syn er at teknologi er et stort gode: ved praktisk anvendelse av naturens lover har oppfinnere og entreprenører produsert og solgt en rekke produkter som gjør livet bedre å leve: medisiner, radio, TV, DVD-spillere, fly, satelitter, biler, lommekalkulatorer, MP3-spillere, PCer, vaksinasjonsmetoder, osv.

Man kan nå spørre om noen er uenige med oss i vårt klare Ja til teknologi? Ja, mange er uenige med oss - de er nok ikke uenige i at "gamle" produkter er nyttige, men de vil stanse den videre utviklingen av nye teknologiske produkter.

Dette nye området hvor det ikke bare allerede finnes, men også lages nye restriksjoner, er bioteknologi. Med bioteknologi kan man foreta en rekke forbedringer av menneskers liv: man kan skape bedre kornsorter og man kan hindre og helbrede sykdommer. Vi synes som sagt at slike ting er goder. Men det gjør ikke de mange mørkemenn som fortsatt finnes blant oss.

Spesielt er KrF under Dagfinn Høybråten blitt en innbitt motstander av bioteknologi. Dette ser vi i den nye sammensetningen av Bioteknologinemnda. Den gamle nemnda besto av medlemmer plukket ut av Ap, som var mer positiv til bioteknologi enn KrF. Men det som Høybråten nå gjør er å endre sammensetningen av nemnda slik at antallet liberale reduseres, og antallet konservative blir større. Dagbladet skrev nylig: " Helseminister Dagfinn Høybråten (KrF) fjerner de medlemmene av Bioteknologinemnda som skarpest har kritisert ham."

Vi siterer videre fra Dagbladet: ." Høybråten utnevnte den aktive KrF-politikeren Rognum til nestleder. Det er fjerningen av jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk som er Høybråtens klareste politiske signal. Bernt uttalte i mars at Mehmet-saken viser at Høyre og Venstre har latt seg lokke med av KrF på et etisk prosjekt som hadde passet i en politistat. Solbakk har stemplet Høybråtens restriktive bioteksyn som kynisk dobbeltmoralsk og i sterke ordelag kritisert forbudet mot forskning på befruktede egg, innstrammingen i bruk av ultralyd og holdningen til Mehmets skjebne.

Bernt erstattes av jusprofessor Erling Johannes Husabø, en aktiv kristen som har markert seg som en sterk motstander av aktiv dødshjelp.

Solbakk byttes ut med teolog Ulla Schmidt, som oppfattes som en klar tilhenger av Høybråtens restriktive linje i bioteknologien. Den fjerde Ap-sympatisøren som kastes ut, er professor Torben Hviid Nielsen."

Fundamentalister alltid markert seg som motstandere av ny teknologi; de anser dette som å "tukle med skaperverket", og dette skal mennesket overlate til Gud. Derfor var enkelte kristne i tidligere tider for eksempel motstandere av å bruke bedøvelse under operasjoner.

Vi synes det er skammelig at partier som Venstre og Høyre blir med på KrFs meget bakstreverske og menneskefiendtlige politikk på dette området.

Som sagt er DLF sterke tilhengere av all teknologi, Vi vil avvikle alle nemnder og statlige utvalg som har med dette å gjøre, og vi vil tillate all forskning på dette området.

Vi mener at mennesker bør ha gode liv, og en av de mange ting som bidrar til dette er teknologi. Derfor sier vi et ubetinget Ja til teknologi.