Endringer i regjeringen

Vi siterer fra et avisoppslag om den nye regjeringens sammensetning, og har flettet inn noen av våre kommentarer:

• Klokka 12.15 i dag annonserte Kjell Magne Bondevik følgende endringer i regjeringen:

- Det viktigste er at vi oppretter et nytt arbeids og sosialdepartement, sa statsminister Kjell Magne Bondevik under pressekonferansen klokka 11.15 i dag.

- Departementet skal ha ansvaret for kampen mot fattigdom i Norge, sa Bondevik. Han opplyser at KrF-leder Dagfinn Høybråten blir statsråd i dette departementet.

DLF: Hvis departementet skal oppnå noe i kampen mot fattigdommen må det arbeide for at alle restriksjoner på etablering av nye arbeidsplasser fjernes. Fattigdom bekjempes ved å sørge for at de fattige får mulighet til å komme i arbeid. Dette må skje ved at skatter og avgifter blir kraftig redusert at skjemaveldet fjernes, og at folk ikke passiviseres ved at de automatisk blir tildelt penger når de sier at de ikke kan jobbe. (Dersom man forøker å bekjempe fattigdom ved overføringer, dvs. dersom man forøker å redusere fattigdom ved å ta penger fra de "rike" og gi til de fattige, vil fattigdommen bare øke.)

• Nytt helse- og omsorgsdepartement med Ansgar Gabrielsen.

DLF: Hvis departementet skal oppnå noe i kampen for et bedre helse- og omsorgsvesen, må det arbeide for at hele dette feltet privatiseres. At man nå oppretter dette departementet viser at mer enn 50 års forsøk fra det offentlige på å løse problemer på dette område ikke har gjort problemene mindre, snarere tvert i mot.

• Børge Brende tar over som næringsminister

DLF: Hvis departementet skal oppnå noe i kampen for et bedre næringsliv må det arbeide for at skatter og avgifter og andre restriksjoner på verdiskapning og etablering fjernes.

• Morten Meyer blir moderniseringsminister

DLF: Hvis departementet skal oppnå noe i kampen for modernisering må det arbeide for å avskaffe byråkratiet og alle de unødvendige lover som byråkratiet arbeider med utgangspunkt i. (Alle lover som har andre formål enn å beskytte individers rettigheter er unødvendige.)

Vi vil dog tro at denne omorganiseringen vil ha samme resultat som alle tidligere omorganiseringer av de offentlige: det vil føre til høyere skatter og avgifter, et enda mer tungrodd byråkrati, og en enda større byrde på alle produktive mennesker.