NSB

En forskergruppe foreslår nå (ifølge NRK tekstTV idag) at flere jernbanestrekninger bør legges ned. Begrunnelsen er at disse strekningene går med underskudd.

Vi slutter oss helt til dette. Hvorvidt en jernbanestrekning, eller en hvilken som helst annen virksomhet, bør opprettholdes eller legges ned bør være avhengig av ett eneste forhold: hvorvidt det skapes verdier eller forbrukes verdier.

Vårt syn er at virksomheters eneste eksistensberettigelse er å skape verdier. Virksomheter som forbruker verdier, bør legges ned.

Mht NSB så er tog en gammel teknologi som på en del områder er utkonkurrert av ny teknologi, f.eks. fly. Dessuten er dagens jernbanenett basert på et bestemt bosettingsmønster, og når bosettingsmønsteret endrer seg må også andre ting endres i samsvar med dette. Dette kan bety at det nå ikke lenger er behov for jernbanelinjer som det var behov for for 20 eller 50 år siden. Vårt inntrykk er at tog i dag er nyttig mellom store byer (for eksempel mellom Oslo og Bergen), og mellom en storby og dens drabantbyer (for eksempel i området omkring Oslo).

Hva er så den beste metoden for å vurdere hva det er behov for? Hva er den beste metoden for å avgjøre om det i en virksomhet skapes eller forbrukes verdier? Jo, det er markedsmekanismen. Markedsmekanismen har vi fullt ut når alt eies privat, når private fullt ut får disponere det de eier, og når all handel skjer frivillig på betingelser og til de priser som avtales mellom de involverte.

Når det offentlige ikke blander seg inn med tvangstiltak, vil det alltid i enhver virksomhet skapes verdier. (Å skape verdier er ikke det samme som å tjene penger, det kan finnes virksomheter som drives på idealistisk basis. Men de som frivillig bidrar med ressurser til slike virksomheter gjør altså dette frivillig, og derfor er virksomheten for dem verdiskapende.) Mao. når det offentlige blander seg inn i individers frivillige samkvem, fører dette til at virksomheter - iblant eller ofte - ikke skaper verdier, men forbruker verdier. Når det offentlige gir økonomisk støtte til NSB, er dette det samme som å si til folk at "hvis dere ikke vil reise med tog og bruke deres egne penger på NSB, så tar vi penger fra dere og gir til NSB allikevel". Vi mener at dette er en grovt umoralsk holdning, og at dette også bokstavelig talt er en sløsing med ressurser.

DLF vil avvikle all offentlig forretningsvirksomhet og DLF vil avvikle all offentlig innblanding i privat forretningsvirksomhet (dvs. vi vil avvikle alle konsesjonsordninger, all priskontroll, all innblanding i frivillige arbeidsforhold, etc.) Kun dette vil sikre at næringsliv som på en mest mulig effektiv måte produsere det vi trenger. Mht. NSB ønsker vi selvsagt å privatisere alt som har med togtrafikk å gjøre, men i første omgang støtter vi de forslag som går ut på å legge ned de linjer som går med tap.