Fredsbevegelsen

La oss tenke oss følgende scenario: Det er på slutten av 30-tallet. Hitler har innført et totalitært diktatur i Tyskland: folket blir undertrykt, opposisjonelle blir likvidert, uønskede mennesker blir satt i leire hvor de gjennomgår de forferdligste grusomheter. Hitler støtter også terrorangrep mot mål i Frankrike, USA, etc. Hitler har også gått til krig mot et par av sine naboland.

Så går en allianse med USA i spissen inn i Tyskland og etter en kort krig avsetter de Hitler og hans regime. Men enkelte nazigrupper fortsetter kampen, ført med terrorangrep mot allierte soldater, og når dette etter hvert blir vanskelig fordi soldatene beskytter seg, går de til angrep mot den tyske befolkning: nazistene angrep fører til at titalls sivile tyskere blir drept hver dag. De allierte forsøker å innsette en tysk regjering som vil arbeide imot nazistene, men enkelte medlemmer i den påtenkte regjeringen blir drept av nazistene. .

Når dette er situasjonen krever Fredsbevegelsen at de allierte skal trekke seg ut: de går i demonstrasjonstog og bak slagord som "Et fritt Tyskland" krever de at USA skal trekke seg ut av Tyskland, noe som vil føre til at nazistene igjen kommer til makten.

Fri fantasi? Vel, denne beskrivelsen passer svært godt på Fredsbevegelsens siste aksjon lørdag 26/6: Fredsbevegelsen krever at USA og dets allierte skal trekke seg ut av Irak, noe som i praksis vil føre til at makten i Irak overlates til de islamistiske grupper som nå terroriserer Iraks befolkning.

(Analogien halter på ett punkt: USA avsatte Saddam Hussein, og han var ingen islamist, men de grupper som nå terroriserer Irak er islamister. Men islamistene og Saddam var allierte i sitt hat mot og sine aksjoner mot USA.)

Men mønsteret bak Fredsbevegelsens siste aksjon er som det alltid har vært: hver gang en tyrannisk diktator angriper Vesten og Vesten forvarer seg, så støtter Fredsbevegelsen diktatoren: Fredsbevegelsen støttet det kommunistiske Nord-Vietnam mot det vestlige Sør-Vietnam, de støttet Sovjet når Vesten satte ut raketter for å få Sovjet til å trekke tilbake sine raketter, de støttet Argentinas diktator Galtieri når han okkuperte de britiske Falklandsøyene, de støtter den moderne terrorismens far Arafat mot det nokså demokratiske Israel, de støttet det islamistiske Talibanregimet i Afghanistan mot USA, osv.

Fredsbevegelsen er altså intet annet enn en femtekolonne for Vestens fiender.