"Islam må moderniseres"

"Islam må moderniseres" sier kommunalminister Erna Solberg ifølge en overskrift på første side i dagens Aftenposten.

Vi er sterkt uenige i at en politiker kan stille slike krav til en trosretning - det eneste som kan kreves av folk er at de følger landets lover. Imidlertid må vi si at vi er enige i Solbergs intensjon. Det er et faktum at muslimer er kolossalt overrepresentert på kriminalstatistikkene, og at fundamentalistiske muslimer står for praktisk talt alle terroraksjoner som forekommer i verden i dag. Muslimene må selv løse disse problemene ved å bringe sine overbevisninger i kontakt med virkeligheten.

Solberg fremmer ifølge artikkelen i Aftenposten en rekke forslag:

*imamene må ikke lenger kun hentes fra muslimske land ("Vi må stille krav til hvem som skal være imamer. Disse religiøse lederne kan ikke bare hentes fra de muslimske landene, hvor muslimene er i majoritet. De har ingen forståelse av hvordan det er å være muslim i et minoritetsland. Da trenger de mer utdannelse, som de bør kunne få i Europa .. [spørsmål til Solberg:] Men regjeringen kan vel ikke bestemme hvem som skal utpekes som imamer? - Nei, det kan vi ikke. Men vi kan bestemme hvem som skal få arbeidstillatelse."),

*Solberg vil også se nøye på den britiske regjeringens forslag om en egen seremoni med edsavleggelse, for den som blir britisk statsborger. Hun presiserer imidlertid at den i Norge må være frivillig. Det kan også ta noe tid før statsborgerskapet blir avhengig av å bestå en eksamen, slik britene nå legger opp til.

*Solberg vil ha tøffere straffer for den som skor seg på ulovlig innvandring er et annet utspill Solberg kommer med, i etterkant av samtalene i London.
- Vi bør skjerpe straffen for den som benytter seg av svart arbeid fra ulovlige innvandrere. Vi bør ha strengere straff for den som inngår proforma ekteskap, og for den som driver med menneskesmugling. Solberg er ifølge Aftenposten svært bekymret over det store antallet mennesker som i dag lever som illegale innvandrere i Europa.

DLF støtter forslaget om at de som blir norske statsborgere skal bestå en eksamen, og at de nye statsborgerne skal avlegge en ed om å følge den norske grunnloven. Vi er dog ikke enige i at dette skal være frivillig.

De andre forslagene er - evt. vil bli - fremmet for å løse problemer som politikerne selv har skapt, og som best kan løses ved at friheten økes, dvs. at politikerne omgjør sine mange frihetsinnskrenkende vedtak. DLF vil ha fri innvandring - dette vil selvsgat løse alle problemer med menneskesmugling, folk som oppholder seg i landet ulovlig, etc. - og vi vil avvikle alle støtteordninger spesielt beregnet på særgrupper som f.eks. trossamfunn. Vi vil også avvikle alle ordninger med arbeidstillatelse, støtte ved skilsmisser, etc. Dessuten vil vi at kriminelle skal settes i fengsel.

Dersom DLFs forslag hadde blitt gjennomført, ville ingen innvandrere komme hit for å være kriminelle eller for å utnytte dagens kolossalt generøse støtteordninger. Mange ville dog komme hit for å bedrive produktivt arbeid, og dette ville vært nyttig for alle anstendige mennesker: jo flere som arbeider, jo høyere blir velstanden for alle.

.
.
.
.
.
http://www.nrk.no/nyheter/innenriks/3230337.html