Trusler mot våre liv

I alle kapitalisters hjerter er det et spesielt rom for begrepet "retten til liv, til frihet og streben etter lykke". Denne vakre formuleringen fra den Amerikanske Uavhengighetserklæring dannet grunnlag for den politiske friheten i USA, og tjener som inspirasjon for andre.

Denne rettigheten har mange fiender. Først og fremst tenker vi på de autoritære politiske strømninger og regimer, som vi med rette motarbeider. Men ikke alle trusler mot liv, frihet og lykke kommer fra politikken. Velorgansierte forbrytere er en også en akutt trussel, som vi må ta på alvor. Mange politiaksjoner og rettsaker den siste tiden har minnet oss på at det finnes nådeløse bander som ikke skyr noen midler for å nå sine mål, og som f.eks terroriserer vitner og ofre til å tie av frykt for sine liv. Politiet skal ha ros og takknemlighet for det vanskelig arbeidet de gjør, under tildels urimelige begrensninger i sine virkemidler mot uvesenet.

Men politiet kan ikke stoppe kriminaliteten. Vi kan ! Det første og viktigste kriteriet som forbrytere er avhengig av er offerets aksept. Norges befolkning aksepterer i stor grad forbrytelser, og unnskylder skurken. Det gir seg utslag i at de fleste ser en annen vei når en butikktyv eller en biltyv utøver sine ugjerninger på åpen gate. Voldsmenn som mishandler sin familie blir ikke anmeldt, og en stor mengde tilsynelatende dannede mennesker kjøper stjålne TV-apparater. Slektninger som skryter av at de har svindlet forsikringsselskapet blir ikke utstøtt av familien.

Alt dette kan vi enkelt gjøre noe med. Slutt å akseptere det onde ! Grip butikktyven selv, eller skrik på politi høyt hvis hanvirker truende. Fortell din nabo at den billige TV'en er bevis i en kriminalsak. Så snart folk flest vender tilbake til disse dydene som vi hadde før i tiden, vil kriminalstatistikken synke til det nivå den hadde dengang. Ikke noe mere skal til.

La oss ta tilbake tryggheten vår.