Universitetene og islam

Universitetene bør være steder hvor søken etter sannhet er det viktigste. Enhver forsker som virkelig er en forsker, bør gjøre sitt beste for å finne ut sannheten, koste hva det koste vil, uansett hva opinionen måtet mene, uansett hvilke synspunkter som er populære, osv.

I de siste år har vi dessverre sett at universitetene (dvs. de videnskapelig ansatte) i de vestlige land på fagområde etter fagområde bruker svært mye av sin tid til venstreorientert og/eller anti-Vestlig propaganda.

Det finnes en rekke eksempler på dette: det er få konservative/liberalistiske forfattere på pensumlister, det legges stor vekt på relativt små problemer som f.eks. AIDS, det er en kolossal overdreven vekt på fagområder som feminist-studier og gay-studier, ikke-Vestlige kulturer kritiseres sjelden, mens Vestens kultur i stor stil blir utsatt for kolossal og for det meste ufortjent kritikk. I USA finnes det undersøkelser som viser at av de videnskapelige ansatte på universitetene er det kun ca 2-5 % som stemmer på det republikanske partiet, mens ca 90% stemmer på det demokratiske partiet.

En hendelse sist uke varslet om at denne anti-Vestlige holdningen nå er kommet til Norge.

På islam-kurset ved Institutt for kulturstudier (IKS) ved Universitetet i Oslo, et institutt som ledes av Norges mest kjente islamkjenner Kari Vogt, har en av studentene i høst fått sine debattinnlegg på et studentforum på Internett slettet av instituttledelsen. Begrunnelse var at innleggene var uten "faglig relevans". Studenten er aktiv i Forum mot islamisering, og Vogt & Co ønsker ikke debattinnlegg fra den kanten. (Vi siterer her fra www.document.no).

"- Dette lukter av vikarierende motiver og politisk korrekthet. Hvis instituttledelsen ikke ønsker folk som Gamlem på sine kurs og nettsteder, må de si det rett ut," kommenterer Lars Gule i Humanetisk forbund.

Det siste innlegget som ble slettet, gjaldt boka "Hvorfor jeg ikke er muslim" av Ibn Warraq, utgitt på Humanist forlag. Kari Vogt liker ikke boka, hun liker ikke Forum mot islamisering og hun vil ikke ha "anti-islamske utsagn" på "våre sider".

"- Jeg mener at boken er et dårlig faglig dokument. Forum mot islamisering, som Gamlem er talskvinne for, er heller ikke spesielt saklig. Ingen vil hindre dem i å ytre seg i det offentlige rom, men vi må spørre oss om det er interessant med antiislamske utsagn på våre sider, svarer amanuensis Kari Vogt som leder Islam-kurset." (sitat slutt fra www.document.no).

Vogt forsvarer sensuren av innlegget med å sidestille "Hvorfor jeg ikke er muslim" med "Sions vises protokoller". Dette er en helt vanvittig sammenligning, og kan ikke komme av annet enn at Vogt vil beskytte Islam mot reell kritikk, og at hun har glemt hva som er universitetets viktigste oppgave: søken etter sannhet, uansett hvor den måtte finnes.

Vogt påberoper seg til og med ytringsfriheten når hun sensurerer Ibn Warraqs bok: "Boken er irrelevant i arbeidet det studentene holder på med, på samme måte som Sions vise protokoller ville være irrelevant for studier i jødedom. Ytringsfriheten har også begrensninger i norsk lov."

Det er sant at det er restriksjoner på ytringsfrihet - det skal for eksempel ikke være tillatt å offentliggjøre private opplysninger om folk, eller å offentliggjøre militære hemmeligheter, men å påstå at det er i samsvar med ytringsfriheten å si at Ibn Warraqs bok er irrelevant for studiet av islam er en meningsløs påstand. Det er meget urovekkende når Vogt sier at hun ikke vil ha "anti-islamske utsagn" på "våre [sic] sider".

Vårt syn er at militant islam er en stor fare, og at islam, hvis den får stor oppslutning, vil ødelegge frihet og velstand. Det er dog viktig å studere islam og islams historie nøye, og da er etter vårt syn Ibn Warraqs bok meget nyttig, vi er takknemlige for at Humanetisk forbund har utgitt den på norsk. Det er meget beklagelig at det som skulle være sannhetssøkernes høyborg, universitetene, ikke vil tolerere at islam utsettes for fortjent kritikk.

Vi håper at det ryddes opp i dette.