Ni kvinner drept!

Vanligvis har paret barn, og barn som vokser opp med vissheten om at deres far drepte deres mor må være utsatt for en forferdelig belastning.

Hva er løsningen på dette problemet? Det viktigste som må gjørs på kort sikt er at personer som begår reell kriminalitet må straffes strengt. Med reell kriminalitet menes rettighetskrenkende handlinger som innbrudd, tyveri, ran, overfall, svindel, voldtekt, drap, fysisk og psykisk mishandling, etc. Også fremsettelse av reelle trusler er reell kriminalitet. Mennesker som begår slike handlinger må straffes strengt, dvs. settes i fengsel i en lang periode.

I alle tilfeller hvor kvinner er blitt drept av sine tidligere ektemenn, har mannen begynt å bruke vold mot kvinene, kvinnen har flyktet, mannen har fulgt etter, kvinnen har tilkalt politiet og rettsapparatet er på en eller annen måte blitt koblet inn. Dette har endt i slike ting som at annen har fått besøksforbud eller at kvinnen har fått voldsalarm. I noen tilfeller har mannen også blitt idømt en (mild) straff. At disse tiltakene ikke hjelper har vi hittil i år ni drepte kvinner som bevis for. Vi frykter at denne trenden ikke bare vil fortsette, men at den vil øke i årene fremover.

Dessverre blir kriminelle i dag idømt alt for milde straffer, og et resultat av det er en kolossalt voksende kriminalitet. En kjent filosof sa en gang at "det samfunn som ikke en gang er villig til å straffe sine kriminelle, er dømt til undergang". Vi er enige i dette.

DLF ønsker strenge straffer for all reell kriminalitet.

Vi vil også tillate oss å nevne at man ved å oppføre seg rasjonelt kan redusere sannsynligheten for å bli utsatt for en kriminell handling. Vi har et inntrykk av at mange for tiden er svært uforsiktige i sitt valg av partner, og en smule forsiktighet på dette området vil redusere sannsynligheten for at man får barn med et menneske man ikke er villig til å danne et stabilt og langvarig forhold med.