Selvfølgelig!

"Vi har ikke lykkes godt nok" sier kommunalminister Erna Solberg ifølge en overskrift på første side i dagens Aftenposten.

Enhver oppegående leser vil da stille seg følgende spørsmål: Hvilket område er det hun snakker om? Er det eldreomsorgen? Helsevesenet? Skolen? Norges fredsmegling i Midt-Østen? U-hjelpen? Det psykiatriske helsevern?

Den som leser artikkelen finner dog raskt ut at det kommunalminisiteren uttaler seg om er integreringen av innvandrere. Selvfølgelig er også denne politikken, på samme måte som praktisk talt alle oppgaver det offentlige tar på seg, en fiasko.

Hva må gjøres på dette området? DLF er selvsagt sterkt imot at det skal finnes en integreringspolitikk for innvandrere. DLF ønsker selvsagt velkommen alle innvandrere som vil komme hit for å jobbe. DLF vil således ha en fri innvandring.

DLF vil også avvikle alle offentlige støtteordninger spesielt beregnet på innvandrere. DLF vil også ha strenge straffer for alle som utfører reell kriminalitet (dette gjelder alle, ikke bare innvandrere).
Mao: det eneste krav vi vil sette til innvandrere er at de skal følge norsk lov.

Denne politikken vil være den beste for innvandrerne (de får mulighet til å skape seg en bedre fremtid), det vil være den beste for samfunnet (kriminaliteten vil synke til praktisk talt null), og den vil være den politikken som er mest skånsom mot folks lommebøker (staten behøver ikke bruke enorme beløp på støtteordninger).