- Krigeren Arafat er i kjempeform

Overskriften har vi hentet fra Dagbladet, og den innleder en artikkel som forteller om Torbjørn Jaglands nylige besøk hos Arafat.

Arafat er en naturlig kriger, trenet opp av KGB til å bli en fanatisk marxists og anti-sionist fra tidlig på 60-tallet. Han ble plassert som leder av PLO i 1967. Arafat er den moderne terrorismen opphavsmann; det var han som introduserte flykapringer som et middel for å oppnå "frihet".

Arafat og hans medsammensvorne vil aldri godta Israels eksistens. Disses mål er å utslette Israel. Enhver fredsavtale som disse inngår med Israel er kun taktiske pauser i en krig, og formålet med disse pausene er å få Israel til å redusere sitt forsvar, slik at de kommende angrep fra den arabiske side vil møte mindre motstand.

I hele sin tid som leder for PLO og president for det palestinske folk har Arafat talt med to tunger; gang på gang er han avslørt i løgn. Iblant sier han at hans side godtar Israel, andre ganer sier han det han egentlig mener: hans side vil aldri godta Israels eksistens. (Ett eksempel: i 1994 uttalte han mens en båndopptaker gikk at hans side aldri hadde til hensikt å overholde Oslo-avtalen, en ekstremt naiv fredsavtale som ble inngått mellom Israel og PLO i 1993.)

Arafats mål er altså å eliminere staten Israel, og i dette har han oppslutning fra en stor del av den palestinske befolkning. Organisasjoner som HAMAS driver stadig krig mot Israel, og Israel har all rett til å bekjempe denne og lignende organisasjoner ved for eksempel å eliminere dens ledere.

Dersom det opprettes en palestinsk stat, vil den bli brukt som base for angrep på Israel. Israel har således all rett til å hindre opprettelsen av en slik stat.

DLF støtter altså Israels forsvar mot angrepskrigene fra den arabiske side. DLF går også imot at det opprettes en palestinsk stat.

Så vi noen innvende: Har ikke et folk rett til selvbestemmelse? Bør ikke det palestinske folk få ha en egen stat? Vi sier nei til dette: "Folk" har ikke rett til "selvbestemmelse". Ideen om folks rett til selvbestemmelse baserer seg på et kollektivistisk grunnsyn som vi i DLF ikke deler. DLF har et individualistisk grunnsyn, og dette sier at individer har rett til ikke å bli utsatt for initiering av tvang. Hvis det blir opprettet en palestinsk stat, så vil den bli et diktatur sterkt preget av gammelkommunisme og islam. Mao. i en palestinsk vil palestinerne får det verre enn de har det i dag.

Striden i Midt-Østen står mellom et vestlig orientert demokrati, Israel, og en gruppe aggressive diktaturer. DLF støtter Israel, selv om også dette landet er langt fra vårt ideal, Israel er dessverre også i stor grad preget av sosialisme og religion, men Israel har vestlige innslag, noe som dessverre ikke er mye utbredt i landene som omringer Israel.

I dette område er det kun Israel som har ytringsfrihet og en fri presse, kun Israel har religionsfrihet, kun i Israel finnes en viss grad av eiendomsrett. De arabere som bor i Israel og som ikke deltar i krigen mot Israel, har langt større frihet og velstand enn arabere i de arabiske land.

Vi ønsker selvsagt palestinerne alt godt, men så lenge mange av disse ønsker å utslette Israel, kan ikke Israel gjøre annet enn å bekjempe sine angripere med så stor militær styrke som nødvendig for å eliminere angrepene.

At Arafat kun er i form når han kriger, lover ikke godt. La oss håpe at det blir fred i dette området om ikke lenge, krigen har pågått nærmest kontinuerlig siden 1948, da Israel ble opprettet av FN.

En nødvendig forutsetning for fred er altså at den arabiske side godtar at Israel er kommet for å bli. Så lenge de ikke godtar dette, og så lenge den arabiske side fortsette med angrep på Israel, må Israel forsvare seg med alle nødvendige midler.