Mobbepenger ???

I et oppslag om mobbing i Nettavisen i dag ser vi helt utrolige ting fremstilt som om det var det mest opplagte man kan tenke seg:

Aps stortingsrepresentanet Karit Bekkemellem Orheim krever " Fram med mobbepengene, Bondevik", Bondevik på sin side lover mobbefrie skoler innen 2004,og det fastslåes at "Lærerne mobber mest".

La oss ta disse etter tur: Først mobbepenger. "I Sverige får mobbede skolebarn lovfestet tilbud om skadeerstatning. Orheim spør Bondevik hvor det blir av pengene til mobbeprosjektet han har satt i gang."

Så, isteden for å fjerne mobbere fra skolen, betaler man heller penger til de som ble usatt for mobbing for 10 - 20 år siden.

Så til Bondeviks løfte om mobbefrie skoler innen 2004. Dette er et løfte så til de grader basert på virkelighetsfjern ønsketenkning at man må være politiker for å avlegge det.

Det tredje punktet er at det er lærerne som mobber mest. Dette høres utrolig ut, emn det kan være sant.

DLF ønsker at skolene skal være private, dvs. foreldrene velger ut en passende skole for sitt barn, og betaler det skolegangen koster av sine egne penger. Da vil foreldrene følge intenst med i sitt barns skolegang og vil stadig forsikre seg at eleven lærer og at han eller hun har det godt på skolen, dvs. at eleven blir behandlet pent av lærere og av andre elever. Private skoler vil sørge for at mobbing ikke vil forekomme, fordi da mister skolen elever, og dermed inntekter. Skolen vil sørge for dette ved å uvise mobbende elever, og ved å si opp mobbende lærere.

Dette er helt annerledes enn dagens system som i hovedsak går ut på at barnet plasseres på en skole ikke etter evner og anlegg og interesser, men etter geografisk tilhørighet. Videre, i dagens skole er det sterke fagforeninger og et kolossalt regelvelde som gjør at det i praksis er nærmest umulig å si opp lærer. Og, siden alle barn i praksis har skoleplikt, kan man ikke utvise barn som mobber sine medelever.

Dessuten vil i et system med private skoler betalingen for undervisningen gå direkte fra foreldrene til skolen*. I dag går tilsvarende betaling omveien om stat og kommune, og den vil da være langt mindre sløsete enn dagens ordning.

Et system med private skoler vil være langt bedre enn dagens system.

*Siden de aller fleste mennesker er gode og velvillige, vil det ikke mangle på frivillige ordninger som støtter de meget få som ikke selv kan finansiere sine egne barns skolegang.