Restriksjoner på salg av røyk

"Legeforeningen og Helsedirektoratet vil stramme inn røykesalget, de vil at du bare skal få kjøpe tobakk der det selges øl…"

Denne ikke uventede nyheten leser vi i Aftenposten i dag, og videre: "Norge er nemlig det landet i Vest-Europa som har flest utsalgssteder av tobakk. Det eneste kravet til utsalgsstedet er at tobakksselger er over 18. Legeforeningen ønsker seg nå drastiske tiltak for å redusere tobakksbruken blant nordmenn. Og de får full støtte av Helsedirektoratet."

Som det meste annet er røyking/snusing farlig for den som bruker mye tobakk/snus. For å redusere helseskadene vil Helsedirektoratet nå altså gjøre det ulovlig for kiosker og bensinstasjoner å selge slike varer.

Men hvorfor stoppe der? Det er mye annet som er farlig, kanskje ikke så farlig som tobakk, men allikevel, for eksempel salt, mettet fett, akrylamid, sukker/fine karbohydrater. Alt dette er farlig dersom det inntas i store mengder, og disse stoffene finnes i røkt kjøtt, saltet kjøtt, melk, potetgull, brus, hvitt bakverk, med mer.

Så hvis myndighetene mener alvor med å bruke forbud for å få befolkningen opp på et bedre helsenivå, så kanskje de bør innføre restriksjoner på salg av knask, melk, pølse med lompe, rødt kjøtt, hveteboller, osv.

Vår mening er ikke å gi myndigheten ideer, vårt poeng er at det meste av det folk spiser og drikker innholder farlige ting, og dersom noe inntas i store mengder så kan det være farlig for helsen. Dette gjelder ikke bare tobakk, men også biff, melk, knask, og mye annet.

DLF er sterkt imot at staten skal legge restriksjoner på hva (voksne) folk kan spise og drikke, og likeledes er vi imot at staten skal legge restriksjoner på hvilke matvarer folk kan kjøpe, og når og hvor de kan kjøpe/selge dem.

Helse er viktig, men hvor mye hver enkelt vil satse på den, eller hvor mye godt en person vil gi avkall på for å ta vare på sin egen helse, bør være helt ut opp til den enkelte selv.

Vi er sterkt imot at staten skal være en slags storebror eller barnepike som passer på at vi ikke gjør noe galt, og som vil kaste oss i fengsel dersom vi gjør noe galt (hvis vi for eksempel kjøper/selger tobakk på en bensinstasjon (men kanskje de vil følge en annen lov som nylig er vedtatt og som kun forbyr kjøp og ikke forbyr salg!)). Vi mener at en slik holdning fra statens side fører til at folk blir passive og ansvarsløse og får vanskeligheter med å vurdere farer og risiko.

DLF er partiet for individuell frihet. Vi vil at hvert voksent menneske skal ha full rett til å styre sitt liv, og dette inkluderer at alle skal ha rett til selv å bestemme hva de skal spise eller drikke, at de selv skal bestemme hvor de vil kjøpe eller selge de varene de ønsker.

Vi et overbevist om at kun en slik organisering vil fremme rasjonalitet, ansvar og bedre helse.