Obama og demokratiets problem

Meningen med demokrati er at folket skal velge sine ledere. I en valgkamp før et valg skal de ulike kandidatene måle seg mot hverandre i debatter og andre arrangementer, deres ulike synspunkter og kvaliteter skal komme frem, og folk skal så velge de dyktigste, de som er best egnet til å lede.

Man det er et problem med dette: folket lar seg lett lure av demagoger og sjarlataner. En person med karisma, talegaver og et vinnende smil kan lett få folket med seg selv om han som leder og politiker er udugelig eller uprøvet.

Etter vårt syn er USAs nyvalgte president (som dog ikke innsettes før 20. januar neste år) en slik mann.

Mannen er åpenbart en sjarmerende og intelligent person med store talegaver. Men han er uprøvet som leder, og han har praktisk talt ingen politisk erfaring (han har vært senator i to år).

Han tok eksamen i juss ved Harvard og ble redaktør i Harvard Law Journal. Han tilbrakte 12 år i akademia, men i denne tiden kom det ingen publikasjoner fra hans hånd. Dette er meget uvanlig for en akademiker.

Han fikk et oppdrag fra et forlag om å skrive en bok om raserelasjoner i USA – dette klarte han ikke og i stedet skrev han en slags selvbiografi (Dreams from My Father). Å skrive en selvbiografi mens man er en ung mann uten å ha noen bragder å vise til et meget uvanlig, og sier en del om forfatterens selvopptatthet.

Etter hver orienterte Obama seg i retning av politikk og religion, og han kom i kontakt med enkelte personer som mange i dag vil betrakte som tvilsomme. Den predikant han sto mest nær var Jerimiah Wright, og Obama var med i hans menighet i 20 år. Wright er en figur som roper ”God Damn America”, og som mener at USA er en av de verste makter historien har sett. Obama sier at han aldri hadde hørt Wrihgt si slike ting i de 20 årene han satt ved Wrights prekestol. (Wright kontret ved å si at Obama sier det han må si for å bli valgt.)

Den som først ledet Obama inn i en politisk løpebane var Tony Rezko. Rezko sitter nå i fengsel pga korrupsjon. En annen Obama samarbeidet med var Bill Ayres, en av lederne i terroristgruppen the Weathermen som kastet bomber mot politi og militære på slutten av 60-tallet. Ayres har aldri tatt avstand fra egen eller andres støtte til disse terrorhandlingene. Obama skrev endog en anbefaling av en av Ayres´ bøker (A Kind and Just Parent).

I kampanjen har Obama gang på gang blitt tatt i løgn og bløff: vi gjengir ett eksempel og linker til noen andre nederst:

"A senior member of the Obama campaign called the Canadian government to say that “when Sen. Obama talks about opting out of the free trade deal, the Canadian government shouldn’t be worried; that it is just campaign rhetoric and shouldn’t be taken seriously."

Obama har også gått tilbake på en rekke ting han har sagt tidligere. Vi skal ikke gå in på dette, men nevne noen ting som han muligens vil gjennomføre.

Han har sagt at han ikke vil ruste opp det amerikanske militære med nye atomvåpen. Dette skjer samtidig med at Kina, Russland og Iran arbeider for å skaffe seg nye atomvåpen.

Det er enkelte ting som tyder på at Obama muligens vil gjeninnføre en slags verneplikt eller samfunnstjeneste for alle, både kvinner og menn

Han vil sannsynligvis bruke en ny versjon av ”the fairenss doctrine” for å kneble konservative og libealistiske talk-shows på radio.
(Denne doktrinen sier enkelt fortalt at programmer på radio og TV med politisk innhold må innholde omtrent like mye venstreorientert og høyreorientert innhold. Dette betyr at folk som Rush Limbaugh ikke lenger kan ha egne programmer, men må dele sin tid med venstreorienterte kommentatorer. Programmene vil da naturlig nok miste lyttere. (Venstreorienterte har gjentatte ganger forsøkt å lage egne programmer, dog uten suksess.) De fire TVnetworks ABC, CBS, NBC og CNN er allerede sterkt venstreorienterte, men oppfattes som nøytrale, og vil neppe rammes av denne ordningen, mens Fox News derimot, som heller noe i konservativ retning, vil muligens kunne regne med å bli vingeklippet.)

Obama vil gi gratis offentlig helse- og skoletilbud til hundretusener av ulovlige innvandrere

Obama vil øke skatter og avgifter, og øke reguleringene av verdiskapning. Han har eksplisitt sagt at han er tilhenger av "redistribution of wealth".

Obama er en person som er sterkt venstreorientert, men som primært søker etter makt. Han har en personlighet som gjør dette lett for ham. Han har en overtalelsesevne som får med seg absolutt alle typer mennesker, fra enkle vanlige folk til gamle durkdrevne politikere som har sittet som senatorer i flere tiår.

Obama vil gjøre hva som helst for å sikre seg makt, og han ingen skrupler: han er gjentatte ganger tatt i løgn, men media slår det ikke opp fordi de selv er venstreorienterte og da ikke vil henge ut en av sine egne (en CNN-journalist omtalte en gang Obama-kampanjen som ”vi”).

Til slutt vil vi bare kommentere Obamas retorikk. Han snakker i klisjeer som ikke sier noen ting. Han slagord er ”Change”. Dersom man spør om hva slags forandring som menes får man svaret ”Change we can belive in”. Og hans aksepttale som ble holdt i går innholder følgende perle:

”The road ahead will be long. Our climb will be steep. We may not get there in one year or even one term, but America, I have never been more hopeful than I am tonight that we will get there. I promise you—we as a people will get there.”

Han sier ikke hvor “there“ er, han sier ikke hvor de skal. Og dette er typisk Obama, flotte ord uten innhold. Og en av farene ved et demokrati er som nevnt at mange lar seg lure av slikt.

Nå skal ikke vi komme med detaljerte spådommer om fremtiden, men vi kan trygt si at de neste fire årene vil bli meget spennende.
…………………
Her er en link til en artikkel om Obams personlighet, og vi vil anbefale alle å lese denne artikkelen. Vi er ikke enige i alt som sies i den, men den er en nyttig korrektiv til det som i disse dager står i Obamas menighetsblader, dvs. i de vanlige avisene

http://www.faithfreedom.org/obama.html

Her er linker er et antall youtube- klipp fra amerikanske nyhetssendinger hvor løgner fremsatt av Obama diskuteres og kommenteres.


http://www.youtube.com/watch?v=jMpbpov-HcA

http://www.youtube.com/watch?v=AFQXpGiBvnk&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=H64yKJhB528&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=BSTZJHujRmc

http://www.youtube.com/watch?v=1ehRrX7c41U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LAQit50zKhU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=OUbUr2Rz8eU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=WHnVZpA69j0

http://www.youtube.com/watch?v=bHq3avztIFg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rGbYnAWCb1g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YChg8giBgqw&feature=related