Sykdom i politiet

Fredag meldte 22 politifolk i Stavanger seg syke. Politivakten måtte derfor holdes stengt på lørdag, noe som klart var ille – at politiet ikke er tilgjengelig for publikum er noe av det verste som kan skje.

Hvilken sykdom var det som rammet de 22? Dette er ikke klart. En lege uttalte seg slik om dette på TV2-nyhetene i går: ”Jeg kjenner ikke til at det skal gå en akutt virus- eller bakteriell epidemi som kun rammer politifolk klokken halv fire på fredag”.

Sykdommen var altså ukjent for denne legen. Men kanskje mesterpatologen dr House, som finner sykdommer andre knapt har hørt om, kunne ha funnet ut av dette? Eller kanskje ligger forklaringen utenfor medisinen; kanskje måtte man ty til mesterdetektiven Hercule Poirot for å finne ut av dette?

Kanskje er det mangel på detektiver i politiet, men vi vil tro at dersom Poirot eller en av hans kollegaer hadde sett på saken ville de ha funnet ut at problemet ikke direkte var en sykdom, men en misnøye med lønns- og arbeidsforhold.

Politifolk har - med rette – i mange år klaget over lønns- og arbeidsforhold. Politifolkene har en ekstremt vanskelig oppgave, en oppgave som blir gjort stadig vanskeligere av politikerne. Politikerne vedtar stadig nye lover, og legger dermed ytterligere oppgaver på politiet – to ferske eksempler er røykeloven, som gjør det til en politisak om man tar en røyk på et pub, og forbudet mot prostitusjon, som gjør det til en politisak dersom mannen betaler kontant i stedet for å spandere middag og en kinobillett på damen. Slike ting gir politiet mer å gjøre. I tilegg har politikerne vedtatt at forbrytere skal idømmes milde straffer, noe som medfører at vi flommes over av kriminelle. (Egentlig ufarlige folk som skattesnytere og spritsmuglere får til gjengjeld svært strenge straffer, og vi forstår godt hvorfor: de arbeider jo for at politikerne skal få mindre penger å kjøpe velgere for).

Politiet er i en vanskelig situasjon. Politikerne pålegger dem en stadig vanskeligere jobb, samtidig som lønns- og arbeidsforholdene er dårlige.

At politifolkene protesterer er ikke overraskende, men vi vil også ha nevnt at dersom politifolk benytter reelt sett falske sykmeldinger i en lønnskap så er det ulovlig, og det er meget kritikkverdig at politifolk benytter ulovlige metoder.

Hva kan rette opp i dette? To ting som kan gjennomføres raskt vil ha stor effekt: strengere straffer for reelle kriminelle, og legalisering av en rekke ting som i dag er (eller blir) ulovlige (alt som har med smugling, narko og prostitusjon å gjøre). Senere kan en rekke andre ting følge: legalisering av svart arbeid, en kraftig reduksjon av skattetrykket, en kraftig forenkling av reguleringene av næringslivet, osv.

Dersom man gjorde dette vil kriminaliteten synke til praktisk talt null, arbeidsbyrden på politiet vil bli langt mindre (de fleste kriminelle vil jo sitte i fengsel og ikke som i dag stort sett gå løse), og vanlige fredelige folk vil ha en langt fredeligere og tryggere hverdag.