Juks i begge ender

”Kiip te sjæings!” er teksten i en snakkeboble på forsiden av Aften sist fredag. Den som snakker er en nordmann som nyter solen på en strand i Thailand, og den han snakker til ser vi i en større utgave av tegningen på sidene 8-9: det er en thailandsk servitør, som svarer følgende: ”He very rich, yes? Your uncle Nav?” Tema for artikkelen som denne illustrasjonen henspeiler på er, som det står ved siden av tegningen på forsiden: ”[Falske trygdemottagere]lurer Nav trill rundt”. Ingressen lyder slik: ”Meldekort sendt fra Thailand. Falske graviditeter. Kreativiteten er grenseløs når folk svindler til seg trygd”. Mao. det er altså mange som lurer til seg trygd og med trygden som inntekt lever herrens glade dager f.eks. i Thailand.

Det viser seg altså at svært mange lurer til seg ulike former for trygd og støtte fra Nav. Dette er ikke overraskende. Slik har det vært i mange år (selv om Nav er relativt nyopprettet så var forgjengerne like utsatt for svindel som Nav), og slik vil det bare fortsette i årene som kommer.

Det er altså alvorlig juks på et område hvor staten betaler ut svært mye penger. Men disse pengene tas inn et sted, og dette er vår alles skatte- og avgiftsbyrde. Vi betaler alle en stor andel av det vi tjener i skatter og avgifter til det offentlige, og skattetrykket er økende. Og pga. dette er det mange som lurer seg unna i denne enden, på statens inntektsside: de jobber svart, de underslår moms, etc.

Det er altså juks i begge ender, både der hvor pengene går inn til staten, og der hvor pengene går ut fra staten.

Dette er en utvikling som er meget ille. At så mange gjør disse tingene – lurer til seg trygd, unnlater å betale skatt – er et tydelig tegn på at noe er alvorlig galt med vår samfunnsmoral.

Men slik som det er blitt må det bli i velferdsstaten. Velferdsstaten er et system med store støtteordninger og et høyt skattenivå, og dette vil nødvendigvis føre til at flere og flere både vil forsøke å lure seg unna å betale og vil forsøke å lure til seg penger som de ifølge regelverket ikke har krav på. (Enkelte vil dog føle at de har krav på disse pengene fordi de opp igjennom årene har betalt så mye i skatt …)

Velferdsstaten er et system som nærmest direkte oppfordrer til juks, svindel og unnaluring. Hvis dette systemet forsetter vil dette problemet bare bli verre og verre.

Alternativet er å la folk få beholde sine penger slik at de selv kan kjøpe de trenger og som i dag forsynes mer eller mindre gratis av staten/kommunen: skoleplass til sine barn, helsetjenester, pensjonsforsikring, osv.). Da vil alle disse problemene med unnaluring av skatt og trygdemisbruk forvinne. Og samfunnsmoralen vil opprettholdes på et anstendig nivå.

Som sagt, den utviklingen vi har nå er meget farlig, dette fordi utbredt unnaluring av skatt og trygdemisbruk fører til en redusert respekt for lov og rett generelt, dvs. det fører til en redusert respekt for alle lover. Og da er veien til åpenbar og omfattende kriminalitet meget kort.

Så det som begynner med skattsnyteri og trygdemisbruk fører til ren svindel, underslag, tyverier, osv. Et samfunn hvor det er mye av slik vil ikke kunne opprettholde et høyt velstandnivå: forutsetningen for sivilisasjon og velstand er respekt for eiendomsretten. Når staten ikke respekterer eiendomsretten ved å beskatte så grovt som den gjør, går det ikke lenge før folk flest følger etter og begynner å akseptere/praktisere tyveri, svindel og korrupsjon i stor stil. Vi har allerede sett begynnelsen på denne utviklingen, og så lenge velferdsstaten fortsetter som det system alle ønsker, vil det bare bli verre og verre.