Menneskesmugling

Media er igjen opptatt av menneskesmugling til Norge. TV2-nyhetene i morges fortalte at ca 18 000 mennesker lever ulovlig i Norge, og Aftenposten fortalte på sin forside siste lørdag at ”Menneskesmugling er milliardbutikk”.

Menneskesmuglingen består i at man hjelper utlendinger til å få ulovlig opphold i Norge, dvs. at man bokstavelig talt smugler dem over grensen. Hvorfor kan de ikke komme på lovlig vis? Fordi de som kommer hit på lovlig vis har rett til et stort antall støtteordninger. Alle som er her lovlig har rett på mat, klær, hus, ferier, livsopphold, fornøyelser, etc., betalt via norske skattebetaleres skyhøye skattenivå. Og da er det klart at man ikke kan slippe inn alle som vil komme hit, det ville bli alt for dyrt; det er derfor vi har innvandringsstopp.

Men som man ser, problemet med de mange ulovlige innvandrerne ligger i velferdsstaten: hadde den ikke vært her ville disse menneskene kunnet komme inn uten problemer. Og det ville ha vært bra: jo flere som jobber her jo bedre får vi det alle sammen. Det er arbeid som skaper velstand, og jo flere som jobber, jo høyere blir velstanden.

Mao., dersom man ikke hadde hatt de meget generøse velferdsordningene ville menneskesmugling ikke ha vært noe problem, og vi ville ha hatt høyere velstand fordi det ville ha vært flere her som arbeider.

Dagens situasjon er forferdlig trist. Mange mennesker betaler store summer for å bli smuglet hit. Så finner de ut at de ikke kan leve lovlig her, og i beste fall vil de da måtte jobbe svart for en liten lønn, i verste fall vil de bli utnyttet på det groveste. Dessuten vil de ikke kunne kontakte politiet dersom de blir utsatt for noe kriminelt, og de er bokstavelig talt rettsløse. Dessverre vil også en betydelig andel av disse menneskene reelt sett bli tvunget over i en kriminell løpebane.

Vi i DLF synes dette er et kolossalt problem, og alle bør forstå at det er velferdsstaten – et system som innebærer at vi betaler brorparten av det vi tjener til det offentlige og så skal alle som oppholder seg her lovlig kunne motta store ytelser fra stat og kommune – som er årsaken til disse store problemene. Dersom vi ikke hadde hatt disse omfattende støtteordningene ville heller ikke ulovlig innvandring ha vært noe problem.

Vi vil ha fri innvandring for fredelig mennesker. Folk som vil hit og jobbe bør kunne få komme hit. Da vil de som kommer hit være mennesker som er villige til å jobbe for å skape seg et bedre liv, og velstanden vil stige både for dem og oss.

Også i dette spørsmålet står DLF alene. De andre partiene vil ikke gå inn på tiltak som innebærer en reell løsning av disse problemene, og vi frykter at de problemene som i dag finnes i forbindelse med ulovlig innvandring til Norge vil fortsette i mange år fremover.