Tiltak mot omskjæring

Enkelte norske småjenter med bakgrunn fra Somalia blir omskåret. Dette er et forferdlig overgrep som vi tar sterk avstand fra. Men hvordan skal man hindre at slikt skjer? Myndighetene har satt i verk flere tiltak av den vanlige typen – utdeling av brosjyrer, stand på Gardermoen, pengestøtte til informasjon i innvandrerforeninger, osv., men på Dagsrevyen i går ble det opplyst at disse tiltakene ikke har noen særlig effekt, norske jenter blir fortsatt omskåret.

I reportasjen i Dagsrevyen ble også tidligere barneombud og lege Trond Viggo Torgersen intervjuet, og vi støtter fullt ut det han sa: "Det er blitt en trend å skulle tilpasse seg ulike typer merkelige kulturer, også de som folk drar med seg til det moderne Norge. Jeg syns vi skal stå rette i ryggen og si at barns underliv skal ikke skjæres eller klippes i …".

Men hvordan hindrer man at slike barbariske skikker får fortsette? Hittil har det vært slik at alle barn i Norge skal gå igjennom en helseundersøkelse, men den har ikke omfattet jenters underliv.

Det er nesten så man ikke tror det. Å undersøke jentebarns underliv for å finne ut om de er omskåret eller ikke skulle være et viktig tiltak, men det er altså unntatt fra den generelle helseundersøkelsen.

De som har vært motstandere av en slik undersøkelse for å oppdage omskjæring sier at slike undersøkelser må foretas jevnlig, og at dette ikke er mulig fordi det fødes ca 30 000 jenter i Norge hvert år. Hvis de skal undersøkes to ganger i året frem til de er ca 10 år gamle betyr dette 600 000 undersøkelser i året. Dette har man verken råd eller kapasitet til.

Men hvorfor skal man undersøke alle jentebarn? Omskjæring av jenter forekommer kun i visse miljøer, og da burde det være tilstrekkelig å undersøke jentebarn i disse miljøene.

Ideen om at alle skal undersøkes er et vanvittig utsalg av likhets-tankegangen: "vi kan ikke plukke ut jenter fra den gruppen dette gjelder fordi dette da vil stigmatisere akkurat denne gruppen". Dette betyr i praksis at siden man ikke kan foreta 600 000 undersøkelser hvert år, så lar man heller en del jenter bli omskåret, dette altså for ikke å stigmatisere familier med somalisk bakgrunn. Vi kan ikke si annet enn at dette er grusomt.

Enkelte har også vært forsiktige med å angripe omskjæring, de hevder reellt sett at dette er en del av somaliernes kultur, og dette må vi respektere. Ja, det er en del av deres kultur, men dette er en barbarisk kultur som ikke fortjener annet enn forakt. Vi er enige med Torgersen: "Det er blitt en trend å skulle tilpasse seg ulike typer merkelige kulturer, også de som folk drar med seg til det moderne Norge." Vi mener at det siviliserte Vesten ikke skal tilpasse seg barbariske kulturer fra andre deler av verden.

Vi mener med andre ord at jenter med en familiebakgrunn hvor omskjæring er en risiko bør innkalles til jevnlige kontroller.

Dersom det viser seg at en jente er omskåret bør hun bli behandlet, og den av foreldrene som har tatt initiativ til omskjæringen bør idømmes en streng fengselsstraff. (Hvis det ikke kan avgjøres hvem som har tatt initiativ bør faren dømmes; det er menns oppgave å beskytte kvinner/jenter i familien, og dersom en jentunge omskjæres har faren sviktet grovt.)

Dette er et viktig tema så la oss si det igjen: Omskjæring er en barbarisk skikk. Det som kan stoppe dette over tid er en kulturell og moralsk bevisstgjøring, men slike endringer tar tid, og omskjæring må stoppes nå. Det som må til for å stoppe omskjæring nå er ikke brosjyrer eller stand på Gardermnoen, det som må til er en undersøkelse av alle utsatte jenters underliv, og idømmelse av streng straff for den foresatte hver gang det viser seg at et jentebarn er omskåret.