USA og Hamas

Hamas, terroristorganisasjonen som for en tid siden ble valgt inn i regjeringen som styrer Gaza, fortsetter ufortrødent sine angrep på Israel. Stadig skytes raketter inn i Israel, med død og fordervelse som resultat. At Israel ikke klarer å stanse dette lover ikke godt.

Men det USA gjør er verre enn verst. Utenriksminister Condoleezza Rice forfølger sine fantasier om en “fredsprosess" helt upåvirket av fakta. Hennes siste forslag gikk på at man skulle forhandle med Hamas, som er en terroristgruppe i hovedsak finansiert av Iran, via Egypt.

Rice gjorde dette selv om amerikansk lov forbyr offisiell kontakt med terroristgrupper. Forslaget gikk ut på at Hamas skulle stanse rakettangrep fra Gaza, og at Israel ikke skulle iverksett noen militære aksjoner mot Gaza og oppheve den pågående blokaden.

Kun få timer etter at forslaget var fremmet ble det avvist av Hamas. Dette betyr reelt sett at Hams har fått signaler om at de kan fortsette sine terrorangrep uten noen form for effektive svar fra Israel eller USA.

Man bør også legge merke til forståelsen som finnes mellom Hamas og Fatah (Fatah har makten på Vestbredden): Fatah sier at de ikke vil fortsette forhandlinger med Israel for Israel gir etter for Hamas (Hamas krever at blokaden opphører. Israel har hittil sagt at blokaden fortsetter så lenge det blir skutt raketter fra Gaza og inn i Israel.)

Hva er det dette viser? Det viser at USAs ledelse/president Bush fortsetter en totalt urealistisk politikk mht Midt-Østen. Men han er ikke den første amerikanske presidenten som ønsker å avslutte sin tid som president med å skape fred i Midt-Østen. Både Clinton og Carter forsøkte dette, uten å lykkes.

Det enste som på kort sikt kan skape fred i Midt-Østen er en militær seier til Israel. Det finnes på kort sikt ingen ikke-militær løsning på denne konflikten, det finnes kun en militær løsning. (Israels svar på angrepene er kun små nålestikk-operasjoner, og de har ingen effekt mht å hindre nye angrep.)

Men så lenge Israel og USA ikke er villige til å gå inn for dette, vil konflikten, dvs. stadige terrorangrep fra den arabiske/muslimske siden mot alle typer mål i Israel, bare fortsette. Når har krigen (mer eller mindre kontinuerlig) pågått i 60 år, og ingen løsning er i sikte.

USA gjør vondt verre ved å snakke om etableringen av en palestinsk stat og ved i strid med egne lover å gå i forhandlinger med Hamas. Det Israel burde gjort var å kjempe frem en endelig militær seier med de midler som er nødvendige. Kun dette kan skape fred i området og levelige forhold for alle sivile. Dessverre ser det ikke ut til at USA vil hjelpe til med å få i stand en slik løsning.

Så alt tyder dessverre på at krigen i Midt-Østen vil fortsette i mange år fremover.