Et slag i luften

"NSB er lei av rapporter om stadig mer vold og trakassering av ansatte om bord på togene. Nå installerer de 3200 nye overvåkingskameraer på alle persontog i Norge. …

Ran, hærverk og trakassering gjør kollektivførernes arbeidsplass utrygg. De siste fire årene viser NSBs egne tall at antallet hendelser med vold og trusler mot ansatte er tredoblet" forteller Aftenposten i dag

Dette er et alvorlig problem, og er kun en instans av den generelle økningen i kriminalitet som direkte eller indirekte rammer oss alle.

Alle er obs på dette problemet, og vi har alle sett hva som gjøres for å redusere det: gitterporter foran butikker etter stengetid, vakthold, alarmer og overvåkningskameraer. Men har det noen effekt? Går kriminaliteten ned? Nei, det er lite som tyder på det.

Hva er det da som vil redusere kriminaliteten? Jo, strengere straffer. Dersom, de som begår hærverk. vold, tyverier og innbrudd og lignende blir idømt lange fengselsstraffer, vil kriminaliteten blir raskt redusert. Få vil sitte f.eks. tre år i fengsel bare for å få gleden av – for å bruke et eksempel fra artikkelen i Aftenposten – å skyte av en rakett inne i en togkupe.

Så å installere kameraer vil ha liten eller ingen effekt på det som er problemet – og det er jo noe vi vet, eller burde vite: Vi har jo sett på TV opptak fra kamera i busser som viser at passasjerer blir overfalt og slått og sparket. Så kameraer hindrer ikke vold.

Den økende kriminaliteten er urovekkende, men enda verre er det at folk flest ikke er villige til å sette voldsmenn, tyver og andre kriminelle i fengsel så lenge som er nødvendig for å eliminere kriminaliteten. Det er dessverre slik det er, folk flest er alt for ettergivende og tilgivende overfor kriminelle, og dette kommer av at de er tilhengere av en etikk som holder selvoppofrelse som et etisk ideal. Som Jesus sa det: "Sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med én mil, så gå to med ham."

Så lenge denne etikken har stor oppslutning vil kriminelle fortsette å kunne herje praktisk talt fritt. Mao. holdningen til kriminelle vil ikke endres før denne selvoppofrelsesetikken er skiftet ut med et etikk som forfekter rettferdighet, dvs. å behandle alle slik de fortjener, noe som inkluderer å sette kriminelle i fengsel.

Men å skifte ut en etikk på et samfunnsmessig nivå er ikke gjort i en håndvending, det krever en kulturell revolusjon. Så det å installere enda flere kameraer vil bare være et slag i luften.