Vellykket landsmøte i DLF

Landsmøtet i DLF ble avholdt i Oslo lørdag 14. april. Etter formannens tale var det politisk debatt, og den var i hovedsak konsentrert om ulike strategier for den kommende valgkampen.

Etter debatten var det valg, og leder Vegard Martinsen ble gjenvalgt. Lasse K. Lien ble gjenvalgt som nestleder, og Per Arne Karlsen ble gjenvagt som generalsekretær. Til medlemmer i sentralstyret ble gjenvalgt Tore Aabø og Martin Johansen.