Man burde ikke bli overrasket

Den brutale drapssaken blir stadig omtalt i avisene og på TV: Mohamed Ahssain skal ha blitt drept på utestedet Mosquito i Oslo da fem millioner kr skulle overleveres som svart betaling for et restaurantkjøp.

Fem personer er nå siktet for drapet. Flere av disse er tidligere dømt for svært grov kriminalitet: En av dem drepte sin gravide svigerinne etter en bagatellmessig krangel. En annen ble i 1998 dømt til 21 års fengsel for drapet på en 18 år gammel gutt.

Dette er altså folk som under soning - under soning! - i perioder vanker fritt omkring i byen.

Men i dag leste vi følgende i Aftenposten: "Politioverkonstabel Finn Abrahamsen er ikke bare opprørt over brutaliteten i selve drapshandlingen, han er også opprørt over de tre hovedsiktede, som alle satt på lett soning.
-Samfunnet har vist disse tre tillit. Den har de utnyttet helt rått, sier den erfarne politimannen."

Den erfarne politimannen ser ut til å være overrasket over at notoriske kriminelle, kriminelle som tidligere er dømt for brutale drap, "misbruker den tillit som samfunnet har vist dem ved å plassere dem på åpen soning".

Dette er for det førte en ettergivenhet overfor kriminelle som er skandaløs og katastrofal. For det annet er det utrolig at en erfaren politimann blir overrasket over at brutale drapsmenn på permisjon begår ny kriminalitet.

Men slik er det blitt: ettergivenheten overfor kriminelle er blitt så kolossal at slike ting får skje om igjen og om igjen: for noen år siden uttalte daværende justisminister Odd Einar Dørum i forbindelse med et ransforsøk på Aker Brygge begått av kriminelle på permisjon fra fengslet at "dette skal ikke skje!". Med denne type naivitet i hele rettsapparatet er det ikke overraskende at kriminelle i stor grad går løse også mens de soner, at de soner korte staffer, og at de i for mange tilfeller begår ny kriminalitet når de slipper ut.

Man må innse at kriminelle som regel er kyniske maktmennesker som liker å plage andre, som liker å lure andre, som liker å utnytte den tillit de bir vist av grenseløst naive sosionomer, advokater, poitifolk, psykiatere, fangevoketre, fengeselsmyndigter, kriminologer, politikere, osv. Og vi mener ikke at kun noen få av disse er naive og lettelurte, vi mener at den beskrivelsen vi ga passer på de aller fleste i disse profesjonene.

DLF vil ha det annerledes enn det er i dag. Vi vil ha svært strenge straffer for reell kriminalitet, ingen permisjoner for volds- eller drapsmenn. Hadde vi hatt noe å si ville ingen drapsmann slippe ut etter en fem seks år, slik en del av dem de gjør i dag.

Men dessverre er det de andre partiene som styrer, og vi kan derfor forvente at kriminaliteten bare vil øke ytterligere årene fremover.