SVs forbud mot prostitusjon

SV har avholdt landsmøte, og har i den anledning vedtatt å gå inn for en rekke skadelige tiltak. Et forbud mot prostitusjon er et av disse.

Vi siterer fra omtalen i VG: "Med et svært knapt flertall gikk landsmøtet inn for å gjøre det ulovlig å kjøpe sex i Norge. …

Under maratondebatten torsdag kveld tok sex-kjøp og menneskehandel suverent lengst tid. Nestleder Audun Lysbakken går inn for et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester - mens Kristin Halvorsen er imot.

Mindretallet på landsmøtet - med [partileder] Halvorsen i spissen ville ikke innføre lovforbud, men heller satse på «effektive regler som fører til atferdsendring».

- De jeg har snakket med som jobber med prostituerte, advarer veldig mot kriminalisering. De mener det øker risikoen for at de prostituerte blir utsatt for vold, mener Halvorsen.

Under forrige SV-landsmøte ble forslaget om slik kriminalisering nedstemt, den gang var det frykt for mer vold og overgrep mot prostituerte som snudde landsmøtet.

En prostituert kvinne har også meldt seg inn i partiet - nettopp fordi hun ønsker at politikerne ikke går inn for en kriminalisering … Men kvinnen klarte ikke å overbevise sosialistene …"

Så leder Kristin Halvorsen er imot forbud, en prostituert hadde meldt seg inn i partiet for å hindre at forbud ble vedtatt, men allikevel stemte landsmøtet for forbud.

""- Prostitusjon er vold og overgrep mot kvinner. Likevel kan menn i dag med lovverket i ryggen kjøpe kvinner. Kun i en verden der det er utenkelig at kvinner kan kjøpes for penger kan det oppstå ekte likeverd og frigjøring", uttaler partiets redaksjonskomité." At prostitusjon er vold er fri fantasi fra SVernes side, men alt i SVs politikk er bygget på fri fantasi og virkelighetsfornektelse, så man blir ikke overrasket av dette.

VG inneholder også en artikkel som inneholder kommentarer til forslaget:

"SVs forbud mot sex-kjøp vil ramme de svakeste. -SVs vedtak om å kriminalisere horekunder er naivt og vil ramme de prostituerte hardest, mener tidligere justisminister og stortingsrepresentant for Venstre, Odd Einar Dørum."

Videre fra denne artikkelen: "Derimot mener han [Dørum] at et slikt vedtak redusere rettssikkerheten og dermed ramme det svakeste leddet i denne virksomheten, nemlig de prostituerte.

- Volden i prostitusjonsmiljøene vil øke og føre til at man blir tvunget til å selge seksuelle tjenester andre steder enn i det offentlige rom. Det vil øke hallikene sin makt over kvinnene og vanskeliggjøre politiet sitt arbeid med å beskytte kvinnene mot vold og overgrep…" , forklarer stortingsrepresentanten. (Sitat slutt fra VG.)

Vi er med på at prostitusjon ikke er det mest optimale yrket en kvinne (eller mann) kan ha, men dette innebærer ikke at det er riktig med forbud.

Det er mange ting mennesker gjør og som er skadelig – å spise usunt, å røyke, å bruke narkotika – men vi er for frihet, som innebærer at enhver skal får gjøre det han eller hun ønsker så lenge vedkommende ikke initierer tvang mot andre mennesker.

DLF er derfor imot forbud mot narkotika, vi er imot forbud mot røyking, vie er imot forbud mot usunn mat, osv. Vi mener for det første at hvert individ har rett til selv å velge i slike saker, og dernest mener vi at et forbud på disse områdene vil føre til større negative konsekvenser enn vi vil få hvis folk får beholde sin frihet.

Sverige har i noen år hatt et forbud mot prostitusjon, og dette her ført til noe mindre gateprostitusjon, mens den såkalte inne-prostitusjonen har økt. Jentene drar nå ofte til hjem til kundene, og da vet ikke jentene hva som venter. Det kan være flere menn der, eller en galning. Det hender også at jentene ikke får betalt for jobben, eller at kundene blir robbet. Ingen tør anmelde saken, nå som det er forbud mot å kjøpe sex. Forbudet har resultert i mer vold mot de prostituerte.

Det har alltid vært menn som har vært villige til å betale for sex, og det har alltid vært kvinner som har vært villige til å selge sex. Det er helt urealistisk å tro at man kan få dette til å opphøre. Et forbud vil ikke løse problemet med prostitusjon (det er et problem i og med at det er psykisk skadelig for de involverte), det vil kun gjøre de praktiske omstendigheter vanskeligere, og det vil ramme jentene.

De som er tilhenger av et forbud er noenlunde klar over dette, men de er allikevel tilhengere av et forbud. Hvorfor? SVerne formulerte dette slik (ifølge VG): " - SV mener et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester vil bidra til å bevisstgjøre og endre menns holdninger."

Så SVerne mener at menn som kjøper sex av prostituerte vil bli bevisstgjort og endre sine holdninger dersom slike kjøp blir forbudt. Virkelighetskontakt er tydeligvis stor mangelvare i SV.

DLF er imot ethvert forbud mot prostitusjon, porno, gambling, smugling, narkotika, tobakk, røyking, etc. Slike forbud er innskrenkninger i individets frihet, og de fører til langt større problemer enn de er ment å løse.