June 2017

Trump og Paris-avtalen: rett standpunkt, gal begrunnelse

President Trump trekker USA fra klima-avtalen. So far, so good. Men hans begrunnelse er helt feil.

Å trekke USA ut av Paris-avtalen er den rette tingen å gjøre, ganske enkelt fordi det ikke finnes noen beviser – og heller ikke noen god begrunnelse – for at menneskelige utslipp av CO2 fører til en global oppvarming av kloden og/eller at dette fører oss mot en global katastrofe.

Kampen mot frihetens fiender i går og i dag

Churchill og Roosevelt under WW2: If they want war with us we shall give them war until they have had enough of it.

We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender.