January 2015

Godt nytt år?

Vi vil ønske alle våre lesere et godt nytt år. Vi håper virkelig at det blir et godt år, men vi er ikke så helt sikre på at det vil bli et godt år. Til det er det for mange faktorer som peker en annen vei.

Varmere eller kaldere?

Når vi nå på Østlandet har en januar med lite snø er det mange som tror at dette styrker teorien om menneskeskapt global oppvarming.

Som en motvekt til dette vil vi anbefale en artikkel som er publisert av Klimarealistene:

http://www.klimarealistene.com/2015/01/439/

Ingressen lyder slik: Solforskningen har lenge vært entydig på et kjøligere klima de neste tiårene til tross for at Klimapanelet har vedtatt at sola bare er en 7% klimadriver, mens CO2 står for 90% av klimaendringene. Vi sammenfatter det kommende kjøligere klima i fem punkter for våre lesere.

Takk til Aftenposten

Aftenposten ser det som sin oppgave å opplyse landets borgere og å bekjempe deres fordommer. Et typisk eksempel på hvordan de gjør dette så vi i gårsdagens utgave, hvor en kommentator på side 2 forklarer bakgrunnen for de siste ukers store demonstrasjoner i Tyskland.

Kommentaren er illustrert med et fotografi fra en slik demonstrasjon, og der ser vi et banner med følgende tekst: «GEGEN RELIGIÖSEN FANATISMUS und jede Art von Radikalismus». (Bildet er å finne i papirutgaven av avisen, men ikke i nettversjonen av artikkelen som linkes til nedenfor.)

Hvem våger å stå for ytringsfriheten?

Noen av de som våger dette – eller våget – er Cabu, Tignous, Wolinski, Bernard Maris, Stephane Charbonnier, Bernard Verlhac, Theo van Gogh, Lars Vilks, Kurt Westergaard, Salman Rushdie, Dan Parks, Michel Houellebecq.

Et par poenger om reaksjonene på angrepet mot Charlie Hebdo

For det første vil vi si at politikere og presse har reagert noe mindre feigt og ettergivende på terroraksjonen mot satiremagasinet Charlie Hebdo enn de gjorde under karikaturstriden i 2006. En rekke aviser har nå publisert krenkende tegninger, og slår i ord fast at vi må forsvare ytringsfriheten. Dette er noe helt annet enn det som skjedde i 2006.

«Publish or perish»

Uttrykket over er kjent fra akademia: for å gjøre karriere må en ung akademiker publisere artikler i videnskapelige tidsskrifter. Hvis ikke vil han ikke få noen karriere, han vi forsvinne.

Men i disse dager har uttrykket en annen mening; det gjelder karikaturtegningene av den typen som det franske magasinet Charlie Hedbo publiserte, og som førte til at et betydelig antall av deres tegnere ble drept av muslimsk terrorister i protest mot at de publiserte satiriske tegninger om visse sider ved islam og Muhammed.

«A Global War on Radical Islam»

I dag gjengir vi et utdrag av en artikkel av den amerikanske senator Joseph Lieberman. Han var det demokratiske partiets visepresidentkandidat i 2000. Link til hele artikkelen er å finne nederst.

[Når DLF anbefaler og linker til en artikkel så betyr dette kun at vi anbefaler artikkelen fordi den gir et nyttig innspill i en aktuell sak. Det betyr ikke at vi støtter alt i artikkelen, og det betyr heller ikke at artikkelens forfatter på noe vis støtter det DLF står for.]

Avgiftsglade Høyre

Kulturministeren vurderer ny avgift på strømme-TV leste vi på forsiden av Aftenposten tirsdag i forrige uke.

At Høyre er så villige til å øke det totale skattetrykk enda mer burde ikke overraske noen. Høyre vil, som alle sosialdemokratiske partier, at det offentlige skal disponere stadig mer av det den enkelte tjener, og at den enkelte i stadig mindre grad skal bestemme over det han tjener.

Skattetrykket i dag er for den enkelte, dersom han har en vanlig inntekt og et vanlig forbruksmønster, omkring 70 %, og det har vært svakt, men jevnt, økende i flere tiår.

Obamas «State of the Union»- noen få punkter

President Obama holdt for et par dager siden sin State of the Union-tale. Dette er presidentens årlige redegjørelse for hvordan tilstanden er.

Obamas legger stor vekt på taler. Han mener at taler er viktige, og at - skal man dømme det fra utsiden - de er viktigere enn handling. Man kan kanskje tro at Obama mener at store taler løser problemer kun ved ordets makt.

Vi skal kort se på noen av få de tingene han sa, og vi skal gjøre noe Obama ikke så ofte gjør, vi skal relatere innholdet til det som skjer i virkelighetens verden,

Lærernes status

Aftenposten for i går inneholder flere sanne, men overraskende overskrifter.

På forsiden: Mener politiske reformer skadet lærernes status. Politisk innblanding og læreryrkets statusfall henger sammen, mener forskere.

På forsiden av del 3: Læreryrket var høystatus for noen generasjoner siden. Så begynte politikerne å blande seg inn.

Og inne i del 3:Lærerne M… og L... trives med sine yrker, men etterlyser større spillerom fra myndighetene.

Gal medisin for Hellas

Sist helg var det valg i Hellas, og resultatet førte til at det er dannet en regjering bestående av den sterkt venstreorienterte Syriza, og det høyrepopulistiske partiet Uavhengige grekere. (Enkelte er overrasket over at slike partier har funnet sammen, men det burde de ikke være, kommunist-venstre og populist-fascist-høyre er ikke så forskjellige som mange tror.)