March 2005

Ærlighet og politikk

En gammel vits går slik: Spørsmål: "Når kan du se at en politiker lyver?" Svar: "Når han snakker".

Vi vil ikke med dette si at alle politikere lyver hele tiden, men det er opplagt at en god del politikere ikke har et nært forhold til sannheten når de uttaler seg. Grunnen er at de til en viss grad må snakke velgerne etter munnen for å bli valgt. En del politikerer kjenner altså til de faktiske forhold, men de vet at de ikke vil bli valgt (eller gjenvalgt) hvis de ga uttrykk for det de vet, og derfor pynter de på sannheten for å bli gjenvalgt.

Hva skjer i Midt-Østen?

Etter at USA avsatte Taliban-tyrannene i Afghanistan og Saddams terrorist-regime i Irak, er det i ferd med å skje meget store endringer i Midt-Østen.

I Irak ble det i januar avholdt et demokratisk valg som var overraskende vellykket.

I Saudi-Arabia ble det like etter valget i Irak avholdt lokalvalg (men kvinner hadde ikke stemmerett) .

Egypts diktator Hosni Mubarak ønsker seg nå en motkandidat ved neste valg - i tidligere valg har Mubarak stilt uten motkandidater.

Metanolsaken

To gamle spritsmuglere med 30 års ansiennitet i bransjen står nå tiltalt for "giftdrap", som det heter i avisenes omtale av saken. Noe av den spriten de har solgt har inneholdt metanol, og en rekke personer har mistet livet etter å ha drukket den. Siden 2002 har innpå 20 nordmenn mistet livet etter å ha drukket giftig smuglersprit. Flere er også blitt alvorlig syke.

Selvmordaksjon i Norge?

For noen måneder siden forsøkte en asylsøker å styret et innenriksfly fra Kato Air. Mannen gikk løs på flyverne med øks, og flyet var nær ved å styrte. Det vi ble fortalt umiddelbart etter at dette skjedde var at mannen var i psykisk ubalanse, og at dette var en fortvilet manns handling.

Nå pågår rettssaken mot mannen, og det kommer frem interessante opplysninger.

Vi siterer fra Aftenpostens dekning av saken:

Et uklokt valg

Vårt Land har nektet å trykke en annonse for bøker med utdrag av tekster fra Bibelen, Koranen og Martin Luthers skrifter.

Hvorfor?

Bøkene det er snakk om er Hedningesamfunnets klassiske serie "Guds lille brune", "Allahs lille brune", og "Luthers lille brune", som, som titlene antyder, gir leserne de mest menneskefiendtlige sitatene fra hhv Gud, Allah og Luther.

Skal man le eller gråte?

Vi har etter hvert sluttet å bli overrasket over de merkelige utspill som politikere kommer med. Et av høydepunktene i vanvittige politikerutspill er visstnok EUs forskrift som krumningsradius for agurker (enkelte påstår at denne forskriften er en myte, men det at en slik myte kan leve sier sitt), men dette høydepunktet er nå slått med klar margin av et utspill fra Arbeids- og sosialdepartementet..

Skandale!

I går 8. mars var den internasjonale kvinnedagen. Man burde da forvente at kvinner over hele verden ville markert støte til de kvinner som er mest undertrykt, kvinnene i den arabisk/muslimske verden. I den arabiske verden er kvinner så undertrykt at de stort sett ikke kan gå utenfor hjemmet uten burka, at de ikke kan ha vanlig arbeid utenfor hjemmet, at de ikke har stemmerett, etc. Legitimeringen av denne grusomme behandlingen av kvinner finner man i islam.

Venstresiden lærer aldri

For noen dager siden klarte russerne å ta livet av den tsjetenske terroristlederen Aslan Maskhadov (de fleste kommentatorer kaller ham dog ikke terroristleder, de kaller ham opprørsleder, men det hans side gjør er å bruke terror mot sivile i Russland og i Tsjetenia, og deres formål er å gjøre Tsjetenia om til en islamsk republikk), og kommentatorene sier det samme som de alltid sier når land forsvarer seg med vold mot terror utført av militante muslimer: dette vil føre til flere terrorangrep.

Her er noen eksempler fra de siste 20 år:

Motstanden mot private skoler

Den ikke-sosialistiske regjering vi når har, har som kjent gått inn for at det skal bli lettere å etablere private skoler. Et av regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti, har i alle år vært en sterk tilhanger av private skoler, hovedsakelig fordi mange private skoler er kristne, og dersom det er enkelt å etablere private skoler, er det enkelt å etablere kristne skoler.

I de siste måneder er det også blitt allment kjent hvor lav kvaliteten er i de offentlige skolen, mange foreldre vil sende sine barn til private skoler, og det forsøkes nå etablert en rekke private skoler.

Arbeidsdeling: et gode

Økende arbeidsdeling er et gode, selv om Aftenposten i en artikkel i går, søndag, nærmest sier "hit, men ikke lenger!"

Langt tilbake i tid måtte hvert individ (eller hver flokk) selv skaffe seg sin mat ved jakt eller dyrking, det måtte selv byge sitt eget hus, sy sine egne klær, lage sine egne sko, osv.

Mange skatter små

Vi betaler mange skatter i Norge: inntektsskatt, eiendomsskatt, moms, bensinavgift, sukkeravgift, alkoholavgift, tobakksavgift, osv.

En nasjonal prøvelse

De nasjonale prøver, iverksatt av undervisningsminister Kristin Clemet for å finne ut hva norske elver kan, er for lengst blitt en farse.

Det selvmotsigende sosialdemokratiet

Det er meget enkelt å finne saker som kan illustrere dagens overskrift, men vi skal her se på to helt ferske saker.

Den ene handler om utnevnelsen av Kvarme til biskop i Oslo. Det er vel ikke urimelig at når man har en kirke, basert på en bestem trosgrunnlag, så er det kirken selv som, i samsvar med trosgrunnlagt, velger sine tillitsmenn. Det er dette kirken har gjort i og med utnevnelsen av Kvarme (den formelle utnevnelsen skjedde dog av regjeringen, men utnevnelsen kom etter innstilling fra kirkens organer).

Bushs utnevnelser

President Bushs klare valgseier har gitt ham et sterkere mandat, og det er i det siste blitt tydelig at han vil bruke dette til å kjøre en enda klarere versjon av sin politikk. Ikke det at denne politikken er sammenfallende med DLFs, men Bushs politikk er på enkelte punkter så god som vi kan vente av en tradisjonell politiker.

La oss her kort kommentere noen av de utnevnelser Bush har foretatt etter gjenvalget.

Nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL

I disse dager utkommer et nytt nummer av tidsskriftet LIBERAL. I anledning av at det i år et 100 år siden Ayn Rand ble født, vil denne årgangen av LIBERAL inneholde flere artikler om ulike sider ved Ayn Rands liv og tenkning. Denne utgaven inneholder en artikkel av Michael Berliner om arven etter Ayn Rand, og del en av Vegard Martinsens artikkelserie om Ayn Rands viktigste bidrag til filosofien. En bok om Ayn Rand er anmeldt av Tore Bøckmann

Hordaland i mål

Vi er svært glade for å kunne meddele at DLF Hordaland nå er i mål mht å samle inn underskrifter. De passerte 500 underskrifter i går, lørdag 19. mars.

Flere DLF-medlemmer i Hordaland har vært med og samlet inn, men spesielt ivrige har Lasse K. Lien, Andreas Bratholmen og Jan Skarstein vært.

Pyramidespill og politikk

Vi har sett dem ofte på TV i det siste: Veltalende og velkledde unge menn som står på en scene med fancy reklameplakater bak seg med store ord lover sitt publikum gull og grønne skoger: "hvis dere investerer i vårt nye selskap vil dere få 5% gevinst per måned i alle år fremover!" Publikum lar seg begeistre, bruker sine sparepenger og kjøper villig vekk andeler i den virksomhet som de veltalende og velkledde unge mennene representerer, i full forvissning om at snart vil utbyttet begynne å strømme inn!

Retten til liv - og til død

Ethvert menneske har rett til liv, dvs. det har retten til å leve sitt liv slik det ønsker på alle fredelige måter. Dette inkluderer retten til å avslutte sitt liv for den som måtte ønske det.

Saken om Terri Schiavo aktualiserer denne problemstillingen. Den nå 41 år gamle Schiavo fikk for 15 år siden et hjerteinfarkt. Infarktet førte til at hjernen ikke fikk oksygen og hun ble senere erklært hjernedød. Siden da er hun blitt matet kunstig gjennom slanger inn i magen.

Vern av verneverdige eiendommer

Før påske la miljøvernminister Knut Arild Hareide frem en stortingsmelding om vern av kulturminner - kulturminneloven fyller jo 100 år i år. Meldingen legger vekt på slike ting som nasjonal identitet i en global verden, og går inn for at gamle hus, antagelig både pene og mindre pene, skal vernes, dvs. at de som eier den ikke skal få lov til å gjøre hva de vil med dem.

60 millioner

Hittil har etterforskningen etter NOKAS-ranet i fjor kostet eventyrlige 60 millioner kroner. NOKAS-ranet førte som kjent til at en politimann ble drept, og at tyvene stakk av med omtrent 65 millioner kroner.

Det som er sjokkerende er at praktisk alle de som er mistenkt/siktet i saken er "gamle kjenninger av politiet". Ranerne er altså personer som også tidligere har begått svært alvorlig kriminalitet. Allikevel var de på frifot 5. april i fjor, da NOKAS’ pengetransport ble ranet.

"Enden er nær!"

Med krigstyper forteller dagens aviser at katastrofen er nær. Vi siterer fra Aftenposten: "Miljøkollaps truer . Forskere slår alarm om økosystemer Verdens økosystemer kneler under vår jakt på mat, brensel og ferskvann. Belastningen på miljøet er stor "

Følgende omtale av de fem sakene som Aftenposten fokuserer på er hentet fra 8 i dagens avis:

•