December 2002

Om å være konsekvent

FrP har meget prisverdig gått inn for at folk flest skal kunne ta med seg sin innkjøpte smuglersprit og få testet den på et laboratorium, visstnok uten at laboratoriet pålegges noen rapporteringsplikt til myndighetene. Grunnen er selvsagt at man vil ha slutt på at folk drikker giftig smuglersprit - hittil i år har ca et dusin mennesker mistet livet etter å ha drukket smuglersprit som inneholdt metanol.

Som katten rundt den varme grøten

Vi har brukt denne tittelen tidligere, og grunnen til at vi bruker den igjen er at vi nå vil kommentere akkurat det samme fenomenet: politikerne ser et problem, gjør en masse for å lse det unntatt akkurat det som virkelig ville løst problemet.

Strømpriser

Mange reagerer nå på de økende strømprisene, og enkelte ønsker seg tilbake til den tiden da staten bestemte og tror med at vi med dette vil få billigere strøm.

Men man må huske på at selv om et fritt marked som regler gir lavere priser, så vil markedet - et fritt marked - gi riktig pris. I enkelte tilfeller vil da prisen på en vare kunne gå opp i forhold til den regulerte prisen.

DVD-Jon og copyright

Saken mot DVD-Jon er et resultat av betydelig inkompetanse og udugelighet hos alle involverte: hos nerdene som vil kopiere, hos selskapene som har utgitt DVD-filmene, og, ikke minst, hos lovgiverne.

DLF er tilhengere av individers rettigheter: Individer (og frivillige sammenslutninger) skal ha rett til å disponere fruktene av sitt arbeid. Derfor er DLF tilhenger av eiendomsretten - individer/firmaer skal kunne eie ikke bare landområder, men også kunne ha copyright og patenter på åndsverker som de produserer.

Statskirkens fremtid

Nå kan vi se de første skritt i retning av en fullstendig avvikling av statskirkeordningen. Dagsavisen skriver i dag: "I vår kom kirkens folk med sine konklusjoner om statskirkens framtid i det såkalte «Bakkevig-utvalget». Nå skal det offentlige Norge komme til orde i en ny stat/kirkekommisjon som blir satt ned like etter nyttår."

SV for skattefrihet

Ja, det høres utrolig ut, og det er det nesten også. Men SVs Inga Marte Thorkildsen har nå tatt til orde for at prostituerte skal slippe å betale skatt. Bakgrunnen for utspillet er at en prostituert kvinne er blitt etterlignet, og har fått en betydelig restskatt.

Thorkildsen sier at hun ser problemer her: ved å gjøre inntekt fra prostitusjon skattefri, gjør man det lettere å være prostituert. På den annen side er det slik at dersom slik inntekt beskattes, så aksepterer staten at prostitusjon er et yrke, og staten opptrer som en slags hallik.

SKANDALE! MAKTMISBRUK!

Det er en skandale at staten nå har fratatt P4 konsesjonen til å drive reklamefinansiert riksdekkende radio i Norge. Dette er et grovt maktmisbruk, men er en type resultat man må regne med når systemet er slik at folk som driver nyttig og vediskapende virksomhet må være avhengig av politikeres velvilje.

Vi gjengir her store deler av Nettavisens artikkel om saken, og vi kondolerer alle som har med P4 å gjøre: eiere, investorer, de ansatte, og, ikke minst, lytterne.

P4-sakens underliggende problem

AV STYREMEDLEM I OSLO DLF, INGE SIMON THORBJØRNSEN

Kulturministerens har sådd vind og høstet storm, ved konsesjonstildelingen til Kanal 4.

Saken er meget interessant fordi den så tydelig synliggjør viktige moralske spørsmål, og hvilke fatale konsekvenser det får å følge gale prinsipper. Det som har skjedd er at P4 ikke har fått fornyet sin konsesjon, slik alle hadde forutsatt. Det betyr i klartekst at en mengde mennesker mister sitt levebrød, og flere blir antagelig ruinert ved statrådens pennestrøk.

Julens virkelige budskap

I tider som disse er vi utsatt for så mye påvirkning at man lett kan komme til å glemme julens virkelige budskap.

Julen er en tid for feiring, en tid for å være sammen med familie og venner, en tid for å gi gaver til hverandre, en tid for velvilje overfor andre mennesker.

Julen kommer på slutten av året, og man tar seg en velfortjent ferie for å hvile ut og samle krefter til et nytt år.