April 2002

Ulover gjør "alle" til svindlere

Aftenposten forteller idag at kor og musikkorps over hele landet ved å beskrive vanlige øvelser som kurs og studiesirkler håver inn millioner av kroner fra offentlige støtteordninger.

Kronprinsparet slipper dokumentavgift

Dagens avisoppslag om at kronprinsparet slipper å betale dokumentavgift til staten for overdragelsen av Skaugum gir DLF anledning til å markere tre viktige poenger som DLF står alene om:

1) DLF er tilhenger av likhet for loven: det er galt at staten behandler noen annerledes enn andre pga. familieforbindelser.

2) DLF er mot kongdømme - statsoverhodet bør velges av folket, og ikke være en person som blir født til denne stilingen.

Avskaff statskirken!

DLF slutter seg til SVs ønske om en folkeavstemning for å avgjøre om Norge skal fortsette å ha en statskirke eller ikke.

Avskaff verneplikten

VG forteller idag at 2 av 3 slipper militærtjenesten: "Andelen som gjennomfører førstegangstjeneste, vil ... reduseres fra dagens 39 prosent til under 35 prosent av de mannlige ungdomskullene."

På en måte er dette bra, på en annen måte er dette grovt uretteferdig. Det er bra at stadig færre blir tvunget til å jobbe i ett år for staten eller "fellesskapet", men overfor de ca 35% som må tjenestegjøre er det grovt urettfedig at hele 65% slipper!

DLFs måte å løse problemet på er selsvagt det eneste moralske og det eneste retteferdige: AVSKAFF VERNEPLIKTEN!

Marka og økonomisk ABC

SV og Arbeiderpartiet støtter Oslo og Omland Friluftsråds ønske om at staten reelt sett skal innføre lovfobud mot å bygge f.eks. boliger i Marka.

Men enhver burde da forstå at det da blir færre boliger til salgs i Oslo, og da blir boligprisene høyere. Legg merke til at SV og Ap er de samme partier som klager over høye boutgifter i Oslo.

Det som virkelig skjer er at mange av de som nå bor i Oslo gjerne vil ha kort vei til turterreng, og derfor gjør de sitt for å hindre andre i å flytte til Oslo (ved å holde boligprisene oppe).

Typisk statlig pengebruk

TV2 forteller idag at Staten nå, etter å ha brukt en milliard kroner på å ruste opp den militære delen av flyplassen på Gardermoen, skal legge den ned.

Dette er typisk for statlig pengebruk - uttrykket "statlig pengebruk" er nærmest synonymt med "statlig sløsing". Grunnen til at staten sløser så mye er at selv om de fleste er forsiktige når de bruker sine egne penger, så er de fleste ikke særlig forsiktige når de bruker andres penger.

Mer paternalisme fra Høyre

Statsråd Kristin Clemet vil nå innføre forbud - altså lovforbud - mot all røyking på videregående skoler.

Det skulle være ukontroversielt å være enig med Clemet i at det er best å ikke begynne å røyke. DLF mener dog at staten ikke skal være en barnepike, DLF er motstander av den paternalistiske stat. Det er altså helt feil at staten skal drive kampanjer mot røyking (eller for frokostspising e.l.) - statens eneste legitime oppgave er å beskytte individer mot tyveri, innbrudd, svindel, ran, overfall, etc.

Gratulasjoner til Venstre

DLF vil gratulere Venstre med valget av narkoliberaleren Jennie Johnsen til ny nestleder. Vi håper at Johnsen kan få Venstres narkotikapolitikk over i et mer konstruktivt spor enn det blindspor som justisminister Odd Einar Dørum nylig plasserte Venstre i.

Selvagt vil vi fraråde folk å bruke narkotika, men bruk av narkotika skader kun brukeren (og dette som regel i mindre grad enn man skulle tro), mens forbudet skader så mange andre mennesker.

Kriminalitet og innvandring

Unge menn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant dem som begår grov voldskriminalitet i Norge. Alle partiene på Stortinget har nå oppdaget dette, og de kommer med forslag som er ment å redusere problemet - utvisning av kriminelle innvandrere, bortfall av statsborgerskap, mer vekt på integreringstiltak, etc. - men ingen av disse forslagene vil gjøre noe som helst for å løse problemene. Noen av disse forslagene er umoralske, og noen av dem er endog ulovlige.

Halvgodt forslag fra FrP, SV og RV

Den noe uvanlige konstellasjonen FrP, SV og RV støtter ifølge Avis1 igår et forslag i Oslo Bystyre om å ta sosialhjelpen fra kriminelle narkomane. Arve Lønnum (FrP) sier at det er galt at disse som begår tyverier, innbrudd og ran attpåtil skal få en månedlig utbetaling finansiert av Oslos skattebetalere. Landets fremste ekspert på denne type sosialklienter. Liv Jessen, sier ifølge Avis1 at dette forslaget bare vil føre til øket kriminalitet: selv om sosialhjelpen utblir vil pengebehovet være det samme, og inntektsbortfallet vil måtte kompenseres med et øket antall kriminelle handlinger.

Hvem bør takke hvem?

Ifølge VG idag (søndag 21/4) er Jens Stoltenberg lei av næringslivsfolk som snakker nedsettende om støtteordninger uten å nevne at de selv mottar subsidier i fleng: «...de burde gi uttrykk for takknemlighet til fellesskapet» påstår Stoltenberg.

Ny lov om forbrukerkjøp skadelig for forbrukerne

Den nye loven om forbrukerkjøp innebærer kraftige skjerpelser av krav til alle selgere. Blant annet skal alle reparasjoner gjennomføres innen en uke, og kundene skal sågar kunne kreve erstatningsvarer i den tiden reparasjonen tar.

Dersom man ikke tenker seg om, så kan dette høres fint ut, og det fremstilles av de vanlige økonomiske analfabeter som en "seier" for forbrukerne.

Ja til frihandel

Aftenposten forteller 22/4 om en veterinær som skulle importere naturmedisin fra Kina til Norge. På grunn av toll og avgifter etc. øket prisen fra kr 1000 (innkjøpspris i Kina) til kr 52000. (Ja, 52000 kr - ingen trykkfeil.)

Økningen var altså på 5100 prosent! Dette er helt vanvittig.

DLF er for frihandel - hvis DLFs politikk hadde vært gjennomført, ville man i tillegg til de 1000 kronene kun ha måttet betale det frakten av varene til Norge kostet.

Politiet advarer mot mobilbruk

Ifølge dagens VG advarer nå politiet ungdom mot å bruke mobiltelefon på offentlig sted. Årsaken er mange ran. Ved å bruke mobiltelefon åpenlyst utsetter man seg for unødig fare, mener politiavdelingssjef Odd E. Thoresen.

Advarselen kommer ifølge VG etter flere ran av ungdommer. Gjerningsmennene er stort sett unge gutter mellom 15 og 20 år, og de fleste er blitt gjengangere hos politiet. Ofte ber de om å få låne telefonen av offeret sitt, men det hele ender ofte med at de truer til seg telefonen og stikker av.

Korrupsjon i Norge?

Korrupsjon er noe vi forbinder med politikere i andre land - slik noe forekommer ikke i Norge. Tror vi.

Men nå er det i det siste kommet frem to saker hvor beslutninger fattet av to landbruksministre - Bjarne Håkon Hansen (Ap) og Lars Sponheim (V) - kan få en til å stille spørsmål om Norge er så fritt for korrupsjon som vi gjerne vil tro.

Rett til liv medfører retten til å avslutte sitt liv hvis man ønsker det

Nettavisen forteller idag at den såkalte Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ikke vil la Brian Pretty få lov til å hjelpe sin uhelbredelig syke kone Diane med å dø.

Domstolen vil altså at Diane Pretty heller skal lide store smerter over en lang eriode heller enn å få en smertfri død. Dette er grotesk og intet annet enn menneskefiendtlig.

Nei til røykeforbud på barer og kafeer

Det eneste positive ved helseminister Dagfinn Høybråtens forslag om røykeforbud på barer, restauranter og kafeer er at det vil øke politikerforakten.