March 2002

Absurd forslag fra Høyre

Næringsminister Ansgar Gabrielsen (H) ønsker nå å tvinge igjennom kjønnskvotering i styrene i private bedrifter. Dette er fullstendig uhørt, og totalt uakseptabelt.

Høyre har ofte forsøkt å smykke seg med tittelen «næringslivets parti»; Høyre ynder å fremstille seg som det partiet som har den politikken som er best for næringslivet.

Statsstøtte medfører statsdirigering

Det er nå flertall på Stortinget for et forslag som innebærer at imamer må lære seg norsk for at deres trossamfunn skal kunne fortsette å motta statsstøtte - også flere ledende innvandrere (f.eks. Aslam Asan) støtter forslaget.

Her ser vi et tydelig eksempel på at dersom staten begynner å støtte en gruppe, vil den som mottar støtten etterhvert bli avhengig av denne støtten, og så vil staten kunne begynne å sette krav for å fortsette å gi støtte.

Regjeringens nye u-hjelpspolitikk

Regjeringen varsler nå en ny linje i u-hjelps-politikken: "Her er Norges nye ultimatum til de fattigste landene i verden: Innfør demokratiske institusjoner, eller glem pengene fra oss!"

"I land der man ser at styresettet er godt, får man gode resultater. I land der styresettet er dårlig, kan hjelp nesten få motsatt effekt, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson til VG."

Velferdsstaten dreper

"Siden 1993 har minst 2000 mennesker gått i døden under forsøk på å ta seg inn i et EU-land. De svarte tallene [sic, skal vel være "mørketallene"] er enda høyere. Den dødelige utgangen er en følge av den politikk som de europeiske landene fører."

NRK viste i går et program om den ulovlige innvandringen til Europa, og dette sitatet er hentet fra omtalen av programmet på NRKs hjemmeside.

Nei til tvungen lønnsnemnd

"Tvinger sykepleierne i kne" er Nettavisens overskrift i forbindelse med at kommunalminister Erna Solberg vil gripe inn med tvungen lønnsnemnd for å stoppe sykepleierstreiken - og dette er en helt korrekt beskrivelse.

Solberg - fra Høyre - viser at i vår tid er den frie forhandlingsrett en saga blott, frie forhandlinger er erstattet av statlig tvang.

Lønninger bør avtales mellom partene - arbeidsgiver og arbeidstager - og ingen andre har noen legitim rett til å blande seg inn.

Voldelige menn bør fengsles

Nettavisen forteller idag at "Utlendingsdirektoratet vil ha adgang til å varsle utenlandske kvinner mot voldelige norske menn. Bakgrunnen er at et økende antall utenlandske kvinner blir mishandlet av sine norske menn."

Det som skjer er altså at norske menn gifter seg og så mishandler sin kone, skiller seg, gifter seg på nytt og mishandler sin nye kone, skiller seg, gifter seg igjen, osv.

Det er selvsagt forferdelig å bli utsatt for vold, og spesielt ille er det at kvinner blir utsatt for vold.

SV vinner

På meningsmålingene har nå Høyre og Fremskrittspartiet til sammen en oppslutning på nesten 50%.

Men det er SV som er vinneren! I løpet av sist uke er et blitt innledet et nært samarbeid mellom SV og FrP når det gjelder barnehagefinansiering, og miljøvernminister Børge Brende holdt nylig et foredrag på SVs sentralstyremøte om regjeringens klimapolitikk, en politikk som SV var svært fornøyd med.

Arrogant og virkelighetsfjern Sponheim

Venstres Lars Sponheim sier ifølge VG idag at det er harry å reise til Sverige for å spare noen tusen på matvarebudsjettet.

Dette er typisk Sponheim. Få politikere er så nedlatende og arrogante som ham. Å dra til Sverige for å forsøke å slippe unna endel av de skyhøye avgiftene på matvarer i Norge er intet annet enn sunn fornuft. At Sponheim uttaler seg som han gjør er intet annet enn et tydelig tegn på at hans bakkekontakt er meget svak.

Derfor: dra til Sverige og praktiser frihandel. Det er mye å spare.

Opphev boplikten nå!

Det er sjelden det er grunn til å rose landbruksminister Lars Sponhem, men nå har han gjort en god ting: han har opphevet boplikten på en eiendom i Lillesand!

Lokalpolitikerne frykter at dette vil skape presedens - men DLF håper at dette vil skape presedens. DLF er for frihet - og frihet innebærer at man skal kunne bruke sin eiendom til hva man måtte ønske av fredelige aktiviteter: man kan f.eks. bo på sin eiendom - eller man kan la være.

Nei til reduksjoner i forsvarsbudsjettet

DLF går sterkt imot innholdet i de antydninger som kommer om kutt i bevilgningene til Forsvaret.

I 2001 la Arbeiderpartiregjeringen opp til et årlig budsjett på ca 28,5 milliarder kroner i gjennomsnitt for fireårsperioden 2002-2005. Da Bondevik-regjeringen overtok la den opp til et gjennomsnitt på hele 30,4 milliarder. Nå ser det ut til at det endelige resultatet blir på bare ca 27,6 milliarder i snitt for de fire år.

Stans opera-planene!

Aftenposten forteller i dag at Oslos nye opera ifølge regjeringen vil koste 3 300 000 000 kr. Dette betyr at flere år før byggingen er satt i gang er overskridelsene ifølge beregninger allerede på nesten hele 65%! (Operaen ble i 1999 kostnadsberegnet til 2 mrd kr.)

Dett er selvsagt en skandale, men det er ikke en uventet skaldale. Alle de store offentlige utbyggingsprosjektene de siste årene har medført enorme kostnadsoverskridelser (med byggingen av Gardermoen som unntaket som bekrefter regelen).

Blair viser veien!

Ifølge dagens Aftenposten vil statsminister Tony Blair antagelig legalisere cannabis.

DLF håper at dette også vil bli resultatet i Norge. Det bør være lovlig å gjøre alt som ikke krenker andres rettigheter, og det å bruke narkotika er dumt, men det krenker ingens rettigheter, og bør derfor være tillatt.

Intet politisk jordskjelv, dessverre

Ap på 14% og Høyre og FrP tilsammen på ca 45% - enkelte påstår at dette er et politisk jordskjelv. Dessverre er dette feil! Det som har skjedd er ikke at velgerne har gått til høyre på den politiske skala, det som har skjedd er at Høyre og FrP har gått til venstre!

Korrekt dom i saken mellom Lund og Tidemanns Tobaksfabrikk

DLF er tilfreds med dommen som Frostating Lagmannstrett nå har avsagt i saken som storryøkeren Robert Lund anla mot Tidemanns Tobaksfabrikk. Som kjent var bakgrunnen for søksmålet Lunds overbevisning om at Tidemanns Tobaksfabrikk skulle være ansvarlig for at Lund ble syk (og døde). Tidemanns Tobaksfabrikk er nå blitt frikjent.

Staten flår bilistene

Norske bileiere betaler hvert år ca 40 000 000 000 kr - førti milliarder kroner - i skatter og avgifter til det offentlige for å eie og bruke bil, og dette er attpåtil en dobling i løpet av de siste 10 årene. Dette er et astronomisk høyt tall, og viser klart og tydelig den store urett som begås mot bilistene.

DLF støtter fri innvandring

De fleste politiske problemer er skapt av politikerne, og når de blir oppmerksom på problemene kommer de med løsningsforslag som bare gjør problemene enda større.

Det siste er at også SV nå vil ha restriksjoner på innvandringen - FrPs Jon Alvheim har til og med ønsket SV «velkommen etter».

Selvsagt er det korrekt at innvandringen koster norske skattebetalere enorme beløp, men løsningen på dette er ikke å begrense innvandringen, løsningen er å avskaffe de offentlige støtteordningene til innvandrerne.

Skattesystemet blir - og må bli - mer og mer absurd

«Må ligningsfunksjonærer løse kryssord på jobb, før de går på dansetilstelninger og avslutter dagen med å vurdere et knippe tatoveringer?» spør Aftenposten idag.

Og svaret er selvsagt Ja. Dette er resultat av dagens momsregler. Disse sier at produkter som har kunstnerisk verdi er fritatt for moms; ligningsfunksjonærene må altså vurdere om nevnte produkter har kunstnerisk verdi.

Savnede bør selv dekke utgifter til leteaksjoner

Påsken er igjen over oss, og med den legger et stort antall ivrige, men iblant ikke særlige kyndige, skiløpere ivei på turer innover i fjellet.. Dette fører dessverre til at noen av dem går seg bort, og at noen blir tatt av ras.

Redningsaksjoner etter slike hendelser er meget kostbare, og hvert eneste år blir det diskutert om de som får behov for redningsaksjoner skal dekke kostnadene selv. Selvsagt blir slike ting glemt med en gang påsken er over, og så vidt vi vet finnes det ingen ordning som innebærer at de som er blir reddet blir avkrevet betaling for redningsaksjonene.

Skjeve strafferammer

«Er det rett og rimelig at voldtektsforbrytere skal få vesentlig mildere straffer enn momssvindlere?» spør Dagbladet på lederplass idag. Dagbladet antyder selv et svar (kvinneforakt), men dette svaret er helt feil.

Grunnen til at momssvindel etc. har strenge straffer er at de er forbrytelser mot staten (ofte feilaktig fremstilt som fellesskapet eller samfunnet), mens voldtekt (og tyverier, ran, overfall etc.) er forbrytelse som kun rammer individer, og de er derfor ikke regnet for å være fullt så alvorlige.